Referat fra Bransjeutvalget for Langtransport i Norsk Transportarbeiderforbund samla til møte i Bergen 16-18.10.98.

Tilstede:


Norsk Transportarbeiderforbund er organisert slik at Bransjeutvalget + Alf
Ragnar Karlsen utgjør ledelsen for langtransportsjåførene i NTF. På møtet blei
skolering av de tillitsvalgte prioritert som en av de viktigste oppgaver
framover.
Forbundet går videre inn for å bygge aktive langtransportgrupper lokalt og
bygge ut et sjåførnettverk med kontaktpersoner over hele Europa.
Det blei vedtatt å lage ei sjåførhåndbok som inneholder nyttige
opplysninger fra lovverk, kjøre og hviletidsbestemmelser, tariff,
medlemsfordeler i NTF osv.
Et av de viktigste vedtaka var å satse tungt på å bruke IT i bransjerådet -
skaffe bærbare pc'er og dataopplæring.
Dessuten forberede tariffoppgjøret i år 2000 - og oppsummere streika i 98.

Bransjerådet vil videre satse på å:
1. Inngå tariffavtale i bedriftene. Sjåførlønna skal være løpende timelønn.
2. At kjøring er sjåførarbeid - lossing er terminalarbeid.
3. Forbundet engasjerer seg kraftigere i debatten rundt yrket. NTF vil
jobber med:
· Kjøre og hviletidsproblematikken
· Døgnåpne Truck Stopper i hele landet
· Diettsatser
· Ny teknologi i bilene på sjåførens premisser
4. Bedre kontakt med myndighetene

Utvikle kontakt på tvers av fagforeningsgrenser


Tilbake til Sundets TruckStop