Første innlegg på debattforum for
Yrkessjåfører .Return-Path: truckstop-request@norconnect.no
Resent-Date: Sat, 10 May 1997 17:57:41 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@norconnect.no using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Sat, 10 May 1997 17:55:34 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Første innlegg på debattforum for
Yrkessjåfører .
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id RAA22032
Resent-Message-ID: <"8z_LH3.0.NO5.mh9Tp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@norconnect.no
X-Mailing-List: archive/latest/2
X-Loop: truckstop@norconnect.no
Resent-Sender: truckstop-request@norconnect.no
Reply-To: truckstop@norconnect.no

Hei igjen Yrkeskolleger.

Dette gikk ganske mye raskere enn jeg hadde regna med. Etter at jeg sendte
mitt forrige brev fikk jeg svar fra Martin Raknerud, som hjelper meg med
det tekniske, og han hadde allerede debattlista klar. Jeg har laga et
introduksjonsbrev som følger nedenunder, og bedt Martin ta seg den frihet å
melde på alle som får dette brevet.
Jeg håper ingen reagerer på det, responsen jeg fikk fra de som svarte var
positiv, og jeg regner med at endel av dere enten er på landeveien eller
har benytta langhelga til noe anna enn å sitte foran ei datamaskin. Og da
er dere med fra første stund. (Og jeg reiser som sagt i morra tidlig).

Som dere ser av introduksjonsbrevet er det enkelt å melde seg av, bare
følge instruksene.

Så nå er det bare å gi lyd fra seg. En ide i første omgang kan kanskje være
at folk legger inn en liten presentasjon av seg sjøl? Hvem man kjører for,
hva slags kjøring, erfaring, interesser, osv. Ellers er ordet fritt.

Dette brevet sender jeg til dere direkte, og jeg legger det ut på
"Debattforum for yrkessjåfører". Det betyr at dersom du får det to ganger
er du oppkobla. Dersom du bare får det ei gang må du koble deg opp sjøl.
For å teste om du er blitt med kan du sende et innlegg til
truckstop@feskar.net. Det vil du så motta noen minutter seinere dersom alt
fungerer som det skal.

Jeg har ikke vært i kontakt med Martin i dag, og veit derfor ikke om alt er
klart, men dere får i så fall smøre dere med tålmodighet. (Dere er jo
yrkessjåfører og har jo trening).

Lykke til og velkommen - jeg har lagt ut informasjon om "Debattforum for
yrkessjåfører" på Sundets TruckStop.

Hilsen Geir


Debattforum for yrkessjåfører.

Kjære Yrkeskolleger.

Velkommen til trailer - og lastebilsjåførenes eget debatt hjørne langs den
digitale motorveien.

Praktiske opplysninger:

Vi har adresse:

truckstop@feskar.net

Vil du skrive innlegg, så sender du det her, IKKE til Sundets TruckStop.
Innlegg man ønsker å dele med
resten av gjengen sender man altså til truckstop@feskar.net og de blir så
automatisk videresendt til alle
som har meldt seg på lista. Det finnes ingen administrator som sensurerer
eller videresender, det skjer
automatisk via et dataprogram. I første omgang blir innleggende ikke
liggende på web-sida, men det er
mulig at dette vil komme etterhvert.

For å melde deg på lista slik at du automatisk får alle innlegg som
skrives, gå fram på denne måten:

Skriv til: truckstop-request@feskar.net
I subject - feltet skriver du: subscribe truckstop@feskar.net

For å melde deg av lista, gå fram på denne måten:
Skriv til: truckstop-request@feskar.net
I subject - feltet skriver du: unsubscribe truckstop@feskar.net

Vi er så heldige å ha hjelp av en teknisk administrator som kan kontaktes
hvis du har tekniske problemer
eller spørsmål. Han har ikke engang lappen på moped, men stiller opp gratis
for å hjelpe oss, så han skal
behandles med respekt!

Teknisk sjef: Martin Raknerud
E-post: marthy@feskar.net

Hvem driver Debattforum for yrkessjåfører?
Vel, dette er endel av tilbudet på Sundets TruckStop, med Martin Raknerud
som teknisk sjef, og Geir
Sundet som vert. Men jeg ser på denne lista på samme måten som på debatten
i en TruckStop: Ingen eier
den. Ingen bestemmer hva som diskuteres rundt bordene. Forskjellen ligger i
at vi her kan fortsette en
samtale over tid, forslag kan videreutvikles og følges opp.
Vi inviterer dere til et sted hvor vi kan drøfte felles problemer, framtida
for yrket, stort og smått som
angår sjåførlivet og det livet vi lever som vi tror andre har interesse i,
og som vi ønsker å dele. Noen av
oss er med i Norske Yrkessjåførers Forening, noen er ikke.
Fagforeningsarbeid blant sjåfører er en
naturlig ting å drøfte. Spørsmål kan stilles og ting kan foreslåes.
Så blir det opp til oss alle å skape ei tone oss i mellom som er kollegial.
Og utvikle Debattforum for
yrkessjåfører til et sted sjåfører har lyst til å delta. Ellers er det
fritt fram. Grip pc'en og sett i gang.

Vi har også tekniske muligheter til å stenge lista for eventuelle
enkeltpersoner som misbruker lista ved å
sende inn sjikanerende ting osv, men vi håper ikke dette vil bli noe problem.

Alle deltakere oppfordres til å skrive under med fullt navn.

Noen praktiske tips:
Ha alltid med en overskrift i SUBJECT: - feltet når du sender noe til
Debattforum for yrkessjåfører, så
ser de andre hva stykket handler om.
Og svarer du på, eller kommenterer du et tidligere innlegg, bruk samme
overskrift som vedkommende
hadde.

Til slutt:
La jungeltelegrafen gå om DEBATTFORUM FOR YRKESSJÅFØRER, så vi får med oss
flest mulig fra
starten.

Hjertelig velkommen.

Hilsen Geir Sundet

Sundets TruckStop http://home.sn.no/~geirs1/

Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop