Støtte til NLF aksjonen.Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Wed, 14 May 1997 11:32:16 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no (Unverified)
Date: Wed, 14 May 1997 11:30:11 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Støtte til NLF aksjonen.
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id LAA12763
Resent-Message-ID: <"gHa6L2.0.Y73.VQOUp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/7
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

NYF har sendt ut denne meldinga i dag:

Støtteerklæring.

Norsk lastebileierborbund (NLF) varsler at de vil aksjonere i dag fra
klokka 15 til 17 mot avgiftsnivået i norsk lastebilbransje.
Landsutvalget i Norske Yrkessjåførers forening (NYF) vil uttrykke full
forståelse og sympati for denne aksjonen.

Vi ser dette som en sak for hele norsk lastebilnæring. Det kan ikke finnes
fornuftige grunner til at bransjen skal har dårligere konkurransevilkår enn
utlendinger. Det fører bare til at frakter ut og inn av norge i større grad
går over på utenlandske transportører, hvilket undergraver våre
arbeidsplasser og undergraver vårt lønnsnivå.
Vi ser heller ikke bort fra sammordnede aksjoner på et senere tidspunkt.

Hilsen Geir Sundet
Leder for Norske Yrkessjåførers forening

kjære deltakere på sjåførforumet.

Har dere kommentarer til aksjonen? Er noen av dere hjemme? Hvordan var
gjennomføringa og raksjonene i ditt distrikt.

Hilsen Geir som sitter og sender fra en truck stop like vest for Frankfurt.


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop