Re: Støtte til NLF aksjonen.Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Wed, 14 May 1997 22:18:06 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Wed, 14 May 1997 22:18:46 +0200
From: Jan Johnsen
Organization: S.N.Nett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Støtte til NLF aksjonen.
Resent-Message-ID: <"TDoDE1.0.Jo3.ztXUp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/8
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Geir Sundet wrote:
>
> NYF har sendt ut denne meldinga i dag:
>
> Støtteerklæring.
>
> Norsk lastebileierborbund (NLF) varsler at de vil aksjonere i dag fra
> klokka 15 til 17 mot avgiftsnivået i norsk lastebilbransje.
> Landsutvalget i Norske Yrkessjåførers forening (NYF) vil uttrykke full
> forståelse og sympati for denne aksjonen.
>
> Vi ser dette som en sak for hele norsk lastebilnæring. Det kan ikke finnes
> fornuftige grunner til at bransjen skal har dårligere konkurransevilkår enn
> utlendinger. Det fører bare til at frakter ut og inn av norge i større grad
> går over på utenlandske transportører, hvilket undergraver våre
> arbeidsplasser og undergraver vårt lønnsnivå.
> Vi ser heller ikke bort fra sammordnede aksjoner på et senere tidspunkt.
>
> Hilsen Geir Sundet
> Leder for Norske Yrkessjåførers forening
>
> kjære deltakere på sjåførforumet.
>
> Har dere kommentarer til aksjonen? Er noen av dere hjemme? Hvordan var
> gjennomføringa og raksjonene i ditt distrikt.
>
> Hilsen Geir som sitter og sender fra en truck stop like vest for Frankfurt.

Var i Ålesund og deltok i aksjonen der ca 50 biler tottalt, vil si at
det var velykket.

Hilsen Jan Johnsen


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop