Re: HOS = Kjøre hviletid
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 18 May 1997 23:15:39 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Sun, 18 May 1997 23:16:20 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: HOS = Kjøre hviletid
Resent-Message-ID: <"mpAsd3.0.8e1.x5tVp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/12
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Geir Sundet wrote:
>
> Kjære sjåførkolleger.
>
> Det er ikke bare i Norge vi diskuterer kjøre og hviletidsbestemmelsene.
>
> Mellom 22 og 24 på lørdagskveldene diskuteres slike emner på "#Truckers
> Forum", som er en "pratekanal" drevet av sjåfører i Canada og US. (Du
> finner info om denne i Baren på Sundets TruckStop).
>
> På 17. mai diskuterte vi bl.a Kjøre & hviletid, som i US kalles HOS = Hour
> Of Service. Etterpå fikk jeg tilsendt et skriftelig forslag fra en av
> amerikanerne. Jeg legger det ut på nettet til dere. De som er stive nok i
> Engfelsk kan kanskje få noe ut av det. Jeg har ikke lest det sjøl siden det
> er langt, og nettopp dumpa ned i kassa mi.
>
> Dersom noen kommer gjennom det, synes det er bra og har noe tid til overs,
> så hadde en norsk oversettelse eller resume vært i sin fulle orden.
>
> Hilsen Geir
>
> ----------------------------------------------------------------------
> Name: Bob Kniefel E-mail: rkniefel@conc.tdsnet.com
>
> No amount of careful planning will ever replace dumb luck.
> -----------------------------------------------------------------------
>
> Hours of Service
> Another Opinion
>
> Bob Kniefel wrote:
>
> On November 5, 1997 The Federal Highway Administration (FHWA), part of The
> Department of
> Transportation (DOT) issued an "Advanced Notice of Proposed Rule Making"
> (ANPRM)

God kveld Geir.
Det var fint du la ut dette til oss. Skal lese igennom innlegget og
prøve med en oversettelse.

Hilse Ole Petter
--
- Ole Petter Stakkestad


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop