Re: HOS = Kjøre hviletid
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 19 May 1997 10:40:56 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Mon, 19 May 1997 10:41:14 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: HOS = Kjøre hviletid
Resent-Message-ID: <"qIkIb.0.8M2.N81Wp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/13
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net


> God kveld Geir.
> Det var fint du la ut dette til oss. Skal lese igennom innlegget og
> prøve med en oversettelse.
>
> Hilse Ole Petter
> --
> - Ole Petter Stakkestad
Hei igjen.
Jeg har lest igjennom inlegget, og så langt finner jeg det ganske
interesant. I USA har de nesten ikke forandret på HOS (kjøre- og
hviletidsforskriftene) på nærmere 60 år, så det er ikke rart at dette er
et stort diskusjons emne der borte.
Jeg har startet med en oversettelse, i grove trekk, men et sammendrag
kommer nok ikke før nermere helgen igjen. Håper dere kan vente så lenge.

Hilsen Ole Petter Stakkestad
--
- Ole Petter Stakkestad


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop