Avisartikler
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 19 May 1997 23:14:11 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Mon, 19 May 1997 23:08:42 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Avisartikler
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id XAA12379
Resent-Message-ID: <"M_1-j2.0.Z13.ZACWp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/14
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net


Hei folkens.

Et lite innsmett om NLF aksjonen. På "NYHETSTIDA" på Sundets TruckStop
prøver jeg å samle nettartikler om lastebil og sjåfører. Jeg fant en om
aksjonen fra Fædrelandsvennen. Vellykka aksjon i Kristiansand.

Dersom andre har funnet artikler i andre aviser, send URL adresse, så kan
jeg legge den opp på nyhetsida. (Jeg har ikke tid og kapasitet til å leite
igjennom alle avisene. Dette er forresten en generell oppfordring, finner
du avisartikler som omhandler yrket, og som vil være en ressurs for andre
sjåfører, send adressa til meg, så samler jeg det på NYHETSIDA. Dermed kan
vi hjelpe hverandre. (Og kanskje ligge et par hakk foran dem som ikke er
kopla pånettet?)

Ellers til forumet: Synes dere navnet er bra? Egentlig kunne jeg tenke meg
at det skulle hete noe med ressurs og debatt og yrkessjåfører, men det blir
kanksje litt langt. Gode forslag sendes rett inn på lista her.

Er det litt stille? Det er bare å knalle i vei. Alt går stort sett ann.

Hilsen Geir S.
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop