Re: Organisert eller ikke
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Thu, 22 May 1997 21:34:25 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Thu, 22 May 1997 21:31:30 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Re: Organisert eller ikke
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id VAA04117
Resent-Message-ID: <"jZdLC3.0.S01.1_9Xp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/15
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

At 23:41 14.05.80 +0200,
>Ole Petter Stakkestad wrote:

>> Hei alle sammen.
>> Det jeg nå skal fremføre er vel noe NYF bør ta seg av. Etter som jeg
>> fant sidene til Sundet Truckstop først i går, og ikke har fått sjekket
>> opp debattforumet ennå, vet jeg ikke om det allerede er gjort. Jeg har
>> trampe i klaveret før og kommer til å gjøre det flere ganger til.

Ole Petter tramper ikke i klaveret, men lager et bra innlegg om hvorfor
sjåfører bør organisere seg. (Og alle initiativ er velkommen, ikke sitt og
vent på NYF eller noen andre!!)
Jeg har lyst til å kommentere innlegget, både fordi han trekker fram mange
gode poeng, og fordi jeg mener det finnes viktige poeng han ikke tar med.

Det siste først. Veldig mange sjåfører er opptatt av hvordan samfunnet
behandler oss. Myndighetene bygger ikke parkplasser, veinettet er for
dårlig, mange har et anstrengt forhold til Tollvesen, politi og
veimyndigheter, fergeselskaper. Lover, skatteregler og forskrifter blir
tredd ned over huene våre, osv. Vår stemme har stort sett ikke blitt hørt
der. Hvorfor? Fordi vi i svært få tilfeller har snakka med EN stemme. Vi
snakker sammen på kafeene og fergene, og der bestemmes ikke lovverk og
retningslinjer. (Desverre?) Dette mener jeg er en VIKTIG oppga for et
fagforbund for yrkessjåfører.

De fleste av disse tinga tror jeg de fleste trailersjåfører er enig om, for
di blir diskutert opp til flere ganger på hver kafe daglig, spørsmålet er:
Skal vi fortsette og ha det slik? Hva må til for å få til ei forandring?

For å prøve å stille dette litt på spissen, ikke for å hetse, så ser jeg to
muligheter. Enten å sette oss ned med henda i fanget og be til Gud, eller å
prøve å gjøre noe sjøl.

Hele resten av samfunnet er organisert og regulert, vi er ikke. Vi sakker
akterut, som yrkesgruppe og som bransje.
Respekten for oss forsvinner. Det blir fritt fram å skrive at vi oppfører
oss som ville dyre i trafikken, drept av trailer, «hadde ikke sovet på 21
timer» (legevakta sover ikke på 48 timer og får skryt) «hvem har ikke
irritert seg over å ligge bak en trailer», osv
Vi må selvfølgelig oppføre oss slik at folk får respekt for oss, vise
hensyn i trafikken osv, men det er ikke nok.

Vårt svar i NYF er ORGANISERING. Vi må KREVE respekten, vi må VINNE den, og
kanskje også SLOSS for den.

Vi tar opp kampen med offentlige myndigheter, fergeselskaper osv, og lar
SJÅFØRENES stemme komme fram i det offentlige rom.

I den nye brosjyra til NYF som ligger i trykkeriet nå, og som står i en
litt annen utgave som annonse i Transportmagasinet nummer 4.97, sier vi at
NYF jobber på tre plan:

1. I forhold til myndigheter med diettsatser, parkeringsplasser osv.
2. I forhold til arbeidsgiver ved tariffavtale, ansettelseskontrakt osv
3. For enkeltmedlemmet med medlemsfordeler, advoktathelp osv.

Jeg mener det er viktig å ha med alle tre plana her. I de to Agderfylkene
har vi økt oppslutninga fra 8 medlemmer for to og et halvt år siden til 70
i dag, og mange av disse er i første omgang ikke interessert i å gjøre noe
med lønn eller forhold til arbeidsgiver. Vi har jobba i forhold til
Miljøpolitiet, Statens Veivesen, Colorline og Tollvesenet. Men vi jobbor
OGSÅ med lønnspørsmål, sender folk på kurs osv.

Ole P. skriver:
>> La meg starte:
>>
>> Hvorfor være organisert?
>> Grunnloven slår fast at alle borgere har rett til å være medlemm av
>> organisasjoner, eller la være.

Det er riktig, og det virker kanskje rart at jeg sier det, men la oss huske
at det også er en rett å være uorganisert. Også her på forumet.
["Trailerforumet"(?) "Sjåførforumet"(?)].
Folk kan ha gjennomtenkte eller tungtveiende grunner for å være
uorganisert, de kan mene eksisterende organisasjoner ikke er gode nok, noen
er redde for å få sparken. Veldig mange mangler kunnskap, de veit ikke hva
organisasjonen står for. Eller, som jeg har inntrykk av også gjelder mange,
de har bare ikke fått ut fingeren. Tilslutt har du drittsekkene som er noen
feige egoistister, men dem tror jeg det er veldig få av. NYF organiserer
idag litt over 800 sjåfører i private selskaper, (vi var ca 700 like før
påske!) og et ukjent antall lastebil og trailersjåfører i rutebilsalskaper.
(Ukjent fordi arkivene våre ikke skiller dem fra bussjåførene). I Norge
finnes det ca 24 000 lastebilsjåfører så vidt jeg har klart å finne ut. Vi
organiserer altså 3,36 %, og jeg tror det er mange flere lastebilsjåfører i
NYF enn f.eks i Transportarbeiderforbundet. Samla har den norske
sjåførstand altså et stykke fram!

>> Fordeler for organiserte?

Ole Petter går gjennom endel av fordelene han ser ved organisering.

>> Overenskomsten (hovedavtale + tariffavtale).
>> Når de ansatte i en bedrift går sammen om en overenskomst eller
>> tariffavtale med arbeidsgiveren som regulerer lønn arbeidstid
>> overtidsgodtgjørelse, ferie og permisjonsbestemmelser, opphever de
>> konkurransen seg imellom på disse områdene. Hvis derimot markedet får
>> boltre seg fritt også her, vil dette gi seg svært negative utslag i form
>> av ulik behandling, og at arbeidstakerne blir splittet.
>> Dette er et utdrag fra første del av håndbok for tillitsvalgte.

Dette er ei bra bok som kan bestilles fra De Facto, nettadresse:
http://home.sn.no/~defacto/

Argumentet er ellers veldig viktig, og en hovedgrunn til at bl.a leder for
NLF Kaare Hodnemyr har uttalt at han ikke tror det blir orden i bransjen
før sjåførene er organisert.
Når sjåfører lønnes på akkord, kan en bileier senke pris for å få oppdrag.
Han senker samtidig lønna til sjåførene. Dersom den bileier som opprinnelig
hadde anbudet vil beholde det, må han senke pris (og lønn for sine
sjåfører) enda mer. Han mister ofte de flinkeste folka, og
landeveistransport ender tilslutt opp som en b-bransje i samfunnet. Du
klarer ikke å rekruttere flinke ungdommer til et yrke som bare er et dårlig
betalt slit. "Se Europa og slutt" kan kanskje bli et aktuelt slagord. "I
stedet for ferie - kjør trailer". Nei, vi trenger ei lønn som står fast,
gjerne løpende timelønn fra vi går til vi kommer hjem. Dermed kan bileierne
senke fortjenesten sin i stedet for sjåførlønningene når de vil konkurrere.

Dette argumentet er viktig å bruke overfor arbeidsgivere som ikke har
oppdaga at vi nærmer oss år 2000. De opptrer som enevoldskonger, og
sjåfører skal være leilendinger. "Lønn? Neimen du fikk da nettop ny bil"!

>>
>> Som egne betraktninger kan jeg i tillegg til dette si at jeg betaler mer
>> enn gjerne 200 - 300 kr./mnd. til advokat, og på toppen av det hele
>> trekke fra 150 kr./mnd. på selvangivelsen. Hvor får man tak i en advokat
>> til 50 - 150 kr./mnd?

NYF har i tillegg kanskje landets billigste privatbilforskikring, rabatt på
bensin , diesel, dekk, samt forsikring på hus osv, slik at mange av oss
tjener reine penger på å være organisert, etter at kontingent er betalt.
Sjøl tjente jeg 110 kroner netto pr. måned. Bilforsikringa sank fra 3800
til 2050 pr. måned!

Ole Petter har en rekke bra argument som jeg ikke trenger å gjenta.

Forholdet til LO er derimot viktig:

>> Etter som jeg er organisert i NYF, vil det være naturlig for meg å
>> profittere denne organisasjonen, og si at den er den beste.
>> Men det kan ikke skyves under en stol at LO også har et forbund innenfor
>> transportbransjen. For min egen del vil jeg heller være uorganisert å
>> sitte på gjærdet og klage på hvorfor LO - forbundet ikke gjør ditt og
>> ikke gjør datt, enn å melde meg inn der. Grunnen er at jeg har dårlig
>> erfaring med Sjømannsforbundet, som er årsaken til at jeg i dag ikke er
>> sjømann, og at jeg anser det for å være ufordelaktig å ha "kaniner"
>> sammen med politiske partier og regjeringen. LO har på stått at de ikke
>> lenger har samarbeide med AP, men det tror jeg er bare noe vrøvel. Og
>> mine mistanker ble styrket etter LO - kongressen 1997, hvor en av
>> nestlederne som ble valgt er statsråd. Det er heller ingen fordel at et
>> fagforbund skal være avhengig av å ha "kaniner" sammen med politiske
>> partier, om ikke økonomiske så alle fall inflytele.
>> Jeg er av den oppfattning at de kontigent pengene jeg betale inn, skal
>> brukes på mine koleger og meg, og ikke som "smøring" av politikere som
>> sitter på stortinget, som igjen er en naturlig motpart til en
>> fagforening.

Ole P. peker her på et forhold som har skada LO og
Transportarbeiderforbundet enormt. LO kongressen bevilga vel i tilegg 2
millioner til Arbeiderpartiets valgkamp.
Jeg også mener dette er på trynet, ikke minst fordi DNA som statsbærende
parti er med på å innføre den ene forverringa etter den andre, og ei
fagforening som er så tett knytta til makta har store vansker for å jobbe
for sine medlemmer, den jobber i stedet for makta.

NYF er ikke med i LO. Vi er partipolitisk uavhengig, og med i YS.

MEN: Personlig ønsker jeg et best mulig forhold til de sjåfører som er
organisert i Transportarbeiderforbundet. Mange av dem vil understreke det
aller meste Ole P har skrevet i dette innlegget. Og jeg kjenner flere av
dem som gode kamerater som har stått på i mange år for å bedre forholda for
sjåførene. De har prøvd å få til noe, ikke sant. I utgangspunktet er det
best med BARE ETT forbund, slik at vi ikke kan bli satt opp mot hverandre.
(I LO er det for sikkerhets skyld tre forbund som organiserer transport,
hvis ikke flere.

>>
>> Jeg håper at dette kan være gnisten som får igang debatten om det å være
>> organisert eller ikke. Jeg håper dette ikke fører til fysisk slosskamp
>> mellom kolleger. Det er mye å tjene på å være organisert, og da helst i
>> samme forbund. La debatten gå rundt om på de plassene hvor vi står for å
>> spise eller ta døgnhvila.
>> Med hilsen
>> Ole Petter Stakkestad
>> E - post ostakkes@sn.no

Fint hvis debatten kan gå her på nettet og!

Hilsen Geir
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop