Re: Støtte til NLF aksjonen.
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 25 May 1997 03:36:07 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: Stein Løberg
To: Geir Sundet
Date: Sun, 25 May 1997 02:33:12 +0100
Subject: Re: Støtte til NLF aksjonen.
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id DAA17331
Resent-Message-ID: <"memU13.0.2F4.7UvXp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/17
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

On 14-Mai-97, Geir Sundet wrote:
>NYF har sendt ut denne meldinga i dag:

>Støtteerklæring.

--klipp--

>kjære deltakere på sjåførforumet.

>Har dere kommentarer til aksjonen? Er noen av dere hjemme? Hvordan var
>gjennomføringa og raksjonene i ditt distrikt.

>Hilsen Geir som sitter og sender fra en truck stop like vest for Frankfurt.

Kjørte Trondheim - Moss denne dagen, midt under aksjonen. Så ikke en kjeft!
Passerte Elverum 10min etter at P4 meldte om kaos der. Så ingen der heller.
Kjørte de mellom de to rundkjøringene inne i sentrum kanskje?Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop