Frankrike
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 25 May 1997 03:36:13 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: Stein Løberg
To: Sjåførforum
Date: Sun, 25 May 1997 03:36:14 +0100
Subject: Frankrike
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id DAA17351
Resent-Message-ID: <"mMbVE2.0.bF4.BUvXp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/19
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Jeg kom i snakk med et par Spanske sjåfører mens vi ventet på lossing på
MercaMadrid for en tid siden.
De kjørte begge Franskregistrerte biler, og snakket Fransk. Jeg nevnte boten
på 16300 FrF jeg fikk i
November, noe som sjokkerte dem stort. Svarene jeg fikk på spørsmål om hva de
fikk, og for hva, sjokkerte nok meg like mye om ikke mere! Etter det jeg kunne
oppfatte av samtalen, som gikk på Tysk/Engelsk/Norsk/Spansk/fingerspråk osv.
var det noe slikt:

Stort sett alle de forseelser/brudd som vi får 900 franc pr gang for, opplyste
de at de fikk 90 franc!!!

De mente også at det var veldig strengt i Norge mht kontroller og bøter.
Vi har jo sett flere eksempler på at utlendinger slipper med advarsler der vi
må betale dyrt/mister lappen.
Myndighetene har jo en holdning om at utenlandske sjåfører skal behandles
mildt, noe de til og med har sagt i media. En slik "likhet for loven" ser ut
til å praktiseres flere steder, om enn omvendt i furet værbitt.

Stein


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop