Petter Wessel
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 25 May 1997 03:36:06 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: Stein Løberg
To: Sjåførforum
Date: Sun, 25 May 1997 02:24:14 +0100
Subject: Petter Wessel
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id DAA17325
Resent-Message-ID: <"942M-3.0.sE4.4UvXp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/16
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Under en kaffeprat på Padborg forleden, ble det nevnt at jeg var med her, og
jeg ble oppfordret til å skrive noen linjer om Petter Wessel og de problemene
vi opplever der. (måtte love å ikke nevne navn)
Misnøyen er ganske stor mht matserveringen ombord. Båten går som kjent innom
Moss, og har avgang fra Moss kl 2300. Matserveringen i forbindelse med
truckersavdelingen slutter også
kl 2300. Med en overfartstid på 9 timer, vil de fleste prøve å få et måltid,
en dusj og mest mulig søvn.
I den rekkefølgen. Ettersom serveringen slutter kl 2300, er alternativene:
Restauranten på dekk 9.
Noe som for de flestes del vil medføre dusjing før man spiser (de fleste
foretrekker nok å dusje før de går på restaurant?!), som igjen fører til
senere og adskillig dyrere måltid.
Cafeteriaen på dekk 6. (ved informasjonen)
Noe som betyr kun kalde smørbrød til stive priser.

Dette ble forsøkt tatt opp med restaurantsjefinnen ombord med temmelig
nedslående (nedlatende!) resultat. De ansatte har full forståelse for
problemet, med kan lite gjøre da de blir stoppet ovenfra.
Jeg hørt det hadde vært en fra ledelsen i Color Line ombord i Kielferja på
Torsdag for å ta opp
problemer og synspunkter vi som sjåfører hadde. Meg bekjent ble dette ikke
nevnt der.

Om noen av oss som er med her snubler opp i et lignende møte kan jo dette
bringes videre til rette
vedkommende.

mvh Stein
Løberg


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop