Re: Petter Wessel
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 25 May 1997 13:17:10 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Sun, 25 May 1997 13:14:15 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Re: Petter Wessel
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id NAA19275
Resent-Message-ID: <"LFjCb1.0.Ij4.r-1Yp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/20
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

At 02:24 25.05.97 +0100, you wrote:
>Under en kaffeprat på Padborg forleden, ble det nevnt at jeg var med her, og
>jeg ble oppfordret til å skrive noen linjer om Petter Wessel og de problemene
>vi opplever der. (måtte love å ikke nevne navn)
> mvh
Stein
>Løberg
>
Stein peker her på et problem jeg kjenner godt fra sørlandet. Det er
misnøye med forholda på fergene, sjåførene klager enkeltvis til personalet
ombord/sjefene om bord, og blir ikke hørt/møtt med nedlatende holdninger etc.

Å ta dette problemet opp her på forumet er et smart eksempel på åssen
forumet kan brukes.

I forhold til Color line Kr.sand bestemte endel av oss i NYF oss for over
et år siden for å nedsette et "forhandlingsutvalg" på tre av de faste
sjåførene som kjører den veien, og be om møte med fraktledelsen for
Colorline i Kr.sand. Det blei svært godt mottatt, vi har hatt vårt andre
møte for en måned siden. (Det er sjølsagt enormt vanskelig å finne et
tidspunkt hvor alle 3 sjåførene er hjemme på samme tidspunkt, men det går).

På disse møtene har vi tatt opp matservering, reservering av bord til
sjåførene, reservering av lugarer (en til hver bil), bespisning i land hvis
ferga er forsinka, oppslagstavle i land hvor vi kan henge opp
sjåførinformasjon, rabatt på ferieturer, bråk i lugaravdelinga osv.

Cargoledelsen har vært lydhøre, selv om vi ikke har fått absolutt alle ting
som vi vil. Forholda er blitt bedre ombord, sjåførene er mer fornøyd, ikke
minst fordi vi veit at vi har en åpen kanal, en mulighet for å ta opp ting.

Endel av tenkinga til fergeselskapene er konkurransen med andre selskaper.
"Dersom Colorline ikke behandler sjåførene bra kommer de til å kjøre med et
annet selskap hvis det blir etablert!"

Dette burde det være langt større grunnlag for i forhold til Petter Wessel,
hvor konkurransesituasjonen er langt hardere.

Er det noen muligheter for å lage et forhandlingsutvalg i forhold til
Petter Wessel? Hva med de konkrete problemene ombord? Er det andre som har
innspill til dem?

NYF vil gjerne være med å lage ei løsning på dette problemet.

På kaia i Kr.sand har vi hengt opp følgende oppslag:

NYF Sør har nedsatt følgende sjåførutvalg som har kontakt med Color Line
når det er ting vi ønsker å ta opp.

Vidar Skjebstad, Mandal Bil & Transport Biltelefon: 900 32216
Stein Erik Vik, Svendsen Trans Biltelefon: 90759258
Geir Sundet, Håkull A/S Mobiltelefon: 91318925
Har du ting du ønsker å ta opp, kontakt oss.

Hilsen Geir Sundet
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop