Tolla i Oslo?
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 25 May 1997 13:17:12 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Sun, 25 May 1997 13:13:56 +0200
To: Sjåførforum
From: Geir Sundet
Subject: Tolla i Oslo?
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id NAA19289
Resent-Message-ID: <"psZgk.0.Xj4.u-1Yp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/21
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Kunne vært fint å høre om noen av dere som reiser inn og ut av Oslo havn,
eller en av de andre havnene på østlandet har merka noen forskjell på
Tollvesenet etter av vi hadde møte med ledelsen i Toll og Avgiftdirektoratet?

Jeg fikk ei melding på Padborg på siste turen min av en sjåfør som
uoppfordra sa det var blitt mye bedre. ???
Han kjører Møre - Spania.

Hilsen Geir Sundet
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop