Re: Hvem er du ??Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 1 Jun 1997 22:56:15 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Sat, 31 May 1997 23:28:14 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Re: Hvem er du ??
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id WAA21663
Resent-Message-ID: <"_TaRS2.0.cI5.k7Uap"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/24
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

At 09:28 31.05.97 +0200, you wrote:
>Trond Henningsen wrote:
>>
>> Er det noen vise kolleger som kan hjelpe meg med å se gjennom den følgende
>> tekst for å rette på eventuelle mangler/feil før den tar den lange vegen
>> til avisene.>Eller lovens håndhevere burde vært mere pågående i forhold
til den
>almenne oppførselen til disse.

I likhet med Ole Petter Stakkestad synes jeg helt avgjordt at Trond skal
sende dette stykke til avisene. det er velskrevet, fornuftig, og gir et
sant bilde av situasjonen. Det er bra å komme ut i media med vårt syn på
hvordan livet ser ut fra landeveien.
Jeg holder faktisk på med et stykke sjøl som ligger i samme gate, som jeg
hadde tenkt å trykke i Fædrelandsvennen, på bakgrunn av endel negativ
omtale bransjen har fått.
Dette er bare en grovkladd, og stykke er ikke ferdig for jeg har hatt det
for travelt denne uka, men sender med noen deler, så dersom det er ideer
her som kan brukes: Vær så god!

Under dobbel ild.

Trailersjåførene er under ild, «Nytt trailervelt ved Kvinesdal»,
«Privatbilist omkom i kollisjon med vogntog» og «Skuffende resultat av
storkontroll» er overskrifter i sørlandsavisene de siste ukene. «Senk
dieselprisene, vi blir kvalt», sier lastebileierne og aksjonerer.
«Lastebilene forurenser - øk avgiftene», sier naturvernerne. Og tegner Mike
Toms oppsummerer det hele med bilde av en lastebil som frakter død og
fordervelse.
Er skremselsbilde mediaskapt, eller er situasjonen virkelig så ille?

Mediaskapt?
Det vil være for enkelt å legge all skylda på media, men de lager et så
ensidig bilde av landstransport at det likevel blir feil. Søk etter
«trailersjåfør» i norske aviser på internett og 80% av artiklene handler om
ulykker.
Danske aviser gir et helt annet bilde. Sjåførenes stressa arbeidsituasjon,
diettkrav, problemer på grensene til østeuropa, osv. Et langt mer allsidig
bilde. Den ensidige ulykkesfokuseringa må pressa ta skylda for. Vi har
tross alt en infrastruktur hvor kunden kan bestille varer på mandag i Oslo
om morgenen, og få dem på døra om ettermiddagen, laste på Jæren på mandag
og levere i Ruhr i Tyskland på tirsdag. Litt skryt hadde ikke vært av veien
en gang i blant! Jeg har kjørt endel turer i land hvor infrastrukturen ikke
fungerer, så dette er ingen selvfølge at varene kommer på tida, hele og i
riktig antall.

På den andre sida sliter bransjen med store problemer, det skal ikke
stikkes under en stol.

«Vi orker snart ikke mer", sier trailersjåførkolleger. Hvorfor? Hva er det
som foregår?
Mitt svar er ikke enkelt og ensidig. Det krever litt plass. Vi må prøve å
se bak kulissene.
Å være trailersjåfør er i utgangspunktet en flott, men krevende jobb. Du må
være utholdende og tålmodig, kunne regne timer og kilometer, kunne geografi
og orientere deg, planlegge, og helst kunne forklare deg på flere språk. Vi
veit vi gjør en uvurderlig innsats og en svært samfunnsnyttig jobb. Vi
frakter tømmeret til sagbruket, vi frakter senga til butikken. Vi frakter
sengeklær og babytøy, all maten folk spiser er det vi som kommer med. Det
finnes knapt et produkt i hele landet vi ikke leverer. Det eneste måtte
være babyene, de kommer som kjent med storken. Lastebilene står for over
50% av all transport i landet. Resten fordeler seg på jernbane 8,4% og båt
41,4%. Men i hver ende av både bane og båt står en lastebil klar til
viderefrakt. Når advokaten til Norges Automobilforbund (NAF) for en tid
tilbake gikk jublende ut og forkynte at «Alle har vi vel irritert oss over
å ligge bak en trailer», så må vi slå fast: Vi er ikke på veien for moro
skyld, eller for å plage andre trafikanter. Gjensidig respekt er stikkordet.
(Her vil jeg si noe til sjåfører spesielt: Vi skal ha tilbake
hederstittelen: "Landeveiens riddere". Det er mi målsetning. Vi må oppføre
oss så vi fortjener den, og vi må vinne media over på vår side.)

Forurensing.
Av de tre nevnte transpormiddel er båten den største forurenseren. Vær også
klar over at hele 40% av landets jernbanenett ikke er elektifisert, vognene
trekkes av dieseldrevne lokomotiv. Og Norge importerte mer elektrisk kraft
i 1996 enn hva jernbanen brukte. Kraft fra atomkraftverk og dieseldrevne
kraftverk?
Altså: Trailerne er IKKE den store forurenseren. Vi står kun for ca. 4% av
de samla CO2 utslippa, og det er mindre enn hva som kommer fra hjemmene og
kontorene i Norge.

Ulykker.
En svensk undersøkelse peker på at så mye som 26% av dødsulykker mellom
privatbil og trailer er reelle sjølmord. For 20 år siden hoppa folk foran
toget, og lokføreren hadde folkets sympati. Prøv å se tegninga til Mike
Toms med øynene til en trailersjåfør som har opplevd akkurat dette, å være
den som tilfeldigvis befant seg på rett sted til feil tid da et ulykkelig
menneske valgte å avslutte sitt liv! Jeg kjenner flere, og ikke alle har
hatt det like enkelt etterpå. Ikke alle har holdt ut den situasjonen de kom
i. Selvmordene er vel kjent blant politi og veimyndighetene. Grunnen til at
det er fokusert lite på dette problemet er hensynet til de etterlatte, og
faren for smitteeffekt. Kan det være på tide å tenke litt på
trailersjåførne, som blir brukt som uskyldige rambukker?

Uskyldige lam?
Tyder det jeg har sagt til nå på at jeg mener vi er en uskyldig forfulgt
yrkesgruppe? Nei. Landeveistransporten har store indre problemer, og er
inne i en omstillingsperiode. Derfor er det viktig at vi ikke får
påkjenningen av de problemene vi ikke er skyld i.

Cowboytida er slutt!
Det har foregått mye vilt på landeveien, og jeg har aldri prøvd å
fremstille meg selv aller andre som hvite riddere. Men vi skal kjempe om
tittelen «landeveiens riddere» igjen. Konkurransen innen landstransport er
i dag knallhard. Eus indre marked er kanskje den enkeltfaktor som har
betydd mest, men også åpning av øst-europa er viktig. Lastebilnæringa er
ung, den starta på 20 tallet, og er fremdeles i hovedsak familiebedrifter,
hvor sønn har overtatt etter far, kanskje i tredje generasjon. Bransjen har
utvikla seg på eget grunnlag. Man sov når man ikke orka mer, og lasta det
bilen tålte. I dag befinner vi oss omtrent der cowboyene var da loven kom
til Pecos. Vi er innhenta av sjeriffen, (hvordan staves det) men bransjen
har ikke tilpassa seg den nye situasjonen. Vi blir skvisa mellom kundens
krav og lovens krav. Det forventes at du venter til varen er
ferdigprodusert, og det forventes at du leverer på tida. Det forventes
samtidig at du følger det oppsatte lovverk for pauser og hviletid. Og
bilene er blombert på 90 km/t så man ikke skal kjøre villmann. Det eneste
stedet man kan ta inn tapt tid er på svingete vei, man kjører 60 der man
burde kjøre 40.
Og det er ikke lenger et forhold mellom sjåfør og bileier. Kundene er
nevnt, men mellom dem og transportfirmaet sitter det ofte en mekler, et
spedisjonsfirma, som leier inn transportør. De gjør avtale med kunden, om
leveringstidspunkt og pris, og gir så beskjed til en sjåfør, hent et lass i
en by, lever i en annen by 20 timer senere. Dersom det nå trenges 25
timer for å kjøre lovlig mellom de to byene, er det sjåføren som får bot
dersom politiet kniper han, og i grove tilfeller bileieren. Speditøren som
hadde snekra sammen hele opplegget, som hadde lovt kundene og avtalt pris,
han går fri, han er ikke engang nevnt i lovverket. Store transportfirma har
de siste årene omorganisert sin virksomhet i en bildel og en spedisjonsdel.
Slik kan de kjøpe transport av seg selv, og delvis dekke seg bak hullene i
lovverket.
(Kunne vært fint å få noen synspunkter på akkurat dette. Hvorfor deler
store firmaer seg i en spedisjondel og en bildel? Skatt? Kjøre-hviletid?
Anna?)

Forskjellig vurdering av «seriøse og useriøse».
Hvor kommer så sjåførene inn i dette bildet?
Akkordlønninger
Dårlig organisert
Yrkesstolthet.

Løsning: Sjåførene må sette ned foten. Men vi trenger hjelp. Fra lovgivende
og utøvende myndigheter, fra media og fra bransjen.

OK.
En skisse/kladd som kanskje kan gi flere ideer - kommentarer?

Hilsen Geir Sundet,
som sitter på første Shellstasjonen i Belgia etter Halluin. Klarte med et
nødskrik å komme ut av Frankrike før helgeforbudet satte inn, har brukt opp
kjøretida, og så stenger de f...... belgiserne kafeen rett foran trynet
mitt. På bensinstasjonen selger de ikke engang brød. Men, pytt, pytt, vir
jo landeveiens riddere. Så vi får klare oss med glorien. Dessuten har jeg
fire tørre knekkebrød liggende.

God helg!
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop