Re: Hvem er du ??Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 2 Jun 1997 16:54:52 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Sun, 01 Jun 1997 16:35:53 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Re: Hvem er du ??
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id QAA25890
Resent-Message-ID: <"K1dQ-.0.fK6.xwjap"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/26
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

At 11:03 01.06.97 +0200, Ole Petter Stakkestad wrote:

>Hei igjen.
>Bra innlegg, men ta også med i delen om Forurensning at det stilles krav
>om støysertifikat i tillegg til de gjeldende krav om utslipp av CO og
>CO2 på alle nyere lastebiler.
>
>Dersom vi skal få speditører og meglere til også å bli omfattet av
>lovverket må også vi sansyneligvis aksjonere på lik linje med NLF. La
>oss si at vi i hele uke 28 ikke kjørte varer til storting og regjering i
>det hele tatt. Kanskje pipa fikk en annen lyd da? Eller vi lagde en
>konvoy til de vektstasjoner som er åpne for å veie? Tenk dere en
>sammenhengende kø fra Solum kontrollstasjon til Holmestrand eller Sande,
>av lastebiler, vogntog og andre? Men det skal ikke være nødvendig med
>slike midler for å bli hørt. Det skal kunne gå ann å få dette til ved
>forhandlingsbordet, så her må organisasjonene på begge sider bli enig om
>hva de vil, og levere kravene til de respektive myndigheter.
>
>Kan dette være gnisten til at yrket blir gitt en eller to hele program i
>P-4s "Midt i trafikken"??
>
>Jeg vil også si her at dette bør komme på trykk i de fleste av landets
>aviser, samt sendt til P-4 som en ide til å lage en hel sending på midt
>i trafikken, hvor vårt yrke blir presentert på en skikkelig måte til
>resten av landet.
>
>Hilsen Ole Petter Stakkestad

Her kommer noen kommentarer til dette:

1. Dette med støysertifikat hadde jeg ikke tenkt på, god ide.

2. Speditører og meglere.
Jeg er på linje med deg her, Ole Petter, og vil gjerne ha det mer konkret:
Trenges det lovendringer? I hvilke lover? Hvordan vil vi ha det? (I likhet
med kjøre - hviletidsbestemmelsene er mange sjåfører enig i at det ikke er
bra som det er, men vi er ikke enige om hvordan det bør være. Det finnes en
rekke forskjellige syn. Noen vil ha bort 16 timers regelen, (kanskje de
kjører på akkord??? Bør vi fortsette med det?) andre vil ha
nattkjøringsforbud,osv. Jeg oppfordrer folka til å prøve å lage konkrete
forslag, for da er det lettere å komme videre. Dersom vi blokkerer veiene
fordi vi er enige om at kjøre hviletidene er feil, men uenige om hvordan de
bør være kommer vi ingen vei. (Ved en blokkade kommer forresten ingen noen
vei :-) Det skulle være morsomt!!!
Tilbake til speditørene. I NYF SØR fikk vi for et år siden nedsatt en lokal
ulykkeskomisjon sammen med Veivesen, Politi, Kjøreskolelærere og NLF,
(etter vårt initiativ). Gruppa blei kalt "Tungbilgruppa", nå omdøpt til
"Tungbilforum". Sjåførrepresentanten har kjørt hardt på bl.a
speditørbransjen. I en uttalese fra Agder Speditørforening sier de at de
slettes ikke ønsker noe ansvar. (Fritt sitert etter hukommelsen). Arbeidet
vårt har i alle fall åpna øya hos det lokale miljøpoliti og veivesen. De
fortalte meg sist at de nå jobber oppover i systemet etter en ide fra
anleggsbransjen. Der er det slik at Byggherren er ansvarlig for brudd på
bestemmelsene som er foratatt av en underentrepenør. Slik vil de ha det på
landeveien. Brudd på kjøre hviletid fra en leiebil hos Nor-Cargo eller en
annen speditør slår tilbake på Spedisjpnsfirmaet. Jeg synes dette høres ut
som en god ide. Hvilken lov? En ny? Andre forslag?
I den siste NYF brosjyra antyder vi at bøter bør gies til den som dirigerer
bilen. Dette bør vel i så fall inn i kjøre hviletidsbestemmelsene?

Ole Petter skreiv:
La
>oss si at vi i hele uke 28 ikke kjørte varer til storting og regjering i
>det hele tatt. Kanskje pipa fikk en annen lyd da?

God ide, men vanskelig å gjennomføre. Må i såfall gjøres sammen med NLF,
men jeg regner med godset lett kan omadresseres.

Å diskutere aksjonstyper er viktig. Noen sørlendinger har begynt å jobbe
med en ide for å få parkplass i Oslo.
Vi lager klistermerker til å ha på bila som krever parkplasser med toalett,
kafe, (gjerne billiard, svømmebasseng, solarium, sauna, osv) Hvorfor svar
ikke vi ha det minst like bra som andre? Det er vi som holder hjula igang!)
På en avtalt søndag til høsten reiser alle som skal til Oslo i følge.
Sørlendingene venter på rogalendingene, og hele kollonna kommer samla til
byen. Møringene får får med seg Gudbransdølingene og møter Trønderne ved
Mjøsa, Bergenserne kommer over fjellet, og alle møtes i Oslo samtidig. Der
venter media. Ingenting ulovlig, men en kraftig demonstrasjon det er lett å
slutte seg til.

>Kan dette være gnisten til at yrket blir gitt en eller to hele program i
>P-4s "Midt i trafikken"??
>
Jeg har foreslått for folka i Kveldskjør at en kveld i uka skal være om og
for tungbil, og at det kan gå over KVitsøysenderen slik at
kontinentsjåførene får det. Dette hørtes vanskelig ut, men de ønska det
sjøl og skulle se videre på mulighetene. Dersom flere synes det er en god
ide går det ann å gi beskjed til Kveldskjør sjøl. Radioledelsen sier det
ikke er grunnlag for et reint tungbilprogram, det må være et slags "Midt i
trafikken" med generelt "bilstoff", og tidspunktet kolliderer med
"Utenlandsendinga".

>Jeg vil også si her at dette bør komme på trykk i de fleste av landets
>aviser, samt sendt til P-4 som en ide til å lage en hel sending på midt
>i trafikken, hvor vårt yrke blir presentert på en skikkelig måte til
>resten av landet.

Ja, vi trenger mer opplysning om lastebilbransjen og sjåførenes situasjon i
offentlige media. Derfor er initiativet til Trond Henningsen"
veldig verdifullt. Jo flere som sender inn fornuftige
ting til mange aviser, jo bedre. Birger Rogne på Voss har sendt flere bra
stykker. Gjør gjerne som han, send dem til meg så henger jeg dem opp på
"Oppslagstavla" på Sundets TruckStop. Og for all del, legg dem ut her på
forumet. Dermed blir vi et virkelig resursforum.

Jeg prøver for tida å få til noe i TV.
Hadde vært digg med en debatt med bileiere, speditører, politi, biltilsyn
og kjøreskolelærere. Og kunder. Og OSS.

Hilsen Geir Sundet
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop