Re: Hvem er du ??Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 2 Jun 1997 21:24:39 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Sun, 01 Jun 1997 22:25:15 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Hvem er du ??
Resent-Message-ID: <"x61sQ1.0.YZ6.stnap"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/27
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Kommer med flere idèer.

Det høres gøy ut med en debatt med de myndighetene som Geir her nevner,
men vi kan like godt ta med arbeidstilsynet når vi først er i gang. Det
er en kjennsgjerning at vi yrkessjåfører har et dilemma når det gjelder
hvilke lovverk vi skal forholde oss til. Arbeidsmiljøloven sier at vi
skal ha en minimum arbeidsfri periode på 10 timer sammenhengende mellom
to arbeidsperioder, men aldri kortere enn 8 timer. Forskrifter om kjøre-
og hviletid sier at vi skal ha en døgnhvil på 11 timer. I AML står det
at vi skal ha en ukentlig sammenhengende fritid på 36 timer, som kan
reduseres til 28 timer men aldri lavere enn dette. Kjøre- og hviletida
sier vi skal ha 45 timer ukehvil, men aldri kortere enn 24 timer
sammenhengende.

Hva er riktig??

Tar vi en ukehvil på 24 timer bryter vi AML. Tar vi en døgnhvil på 9
timer bryter vi også AML, dersom det ikke er inngått en avtale om at den
sammenhengende daglige arbeidsfrie perioden skal være kortere enn 10
timer.

AML sier ingen ting om at for lite daglig eller ukentlig arbeidsfri
periode må taes igjen over en gitt periode.
Hva om det ble satt ned et utvalg som ser på denne problemstillinga, og
evt. kommer med et forslag som sier hvordan vi som sjåfører kunne tenke
oss å løse dette.
Det hadde vært toppen om AML og forskrifter om kjøre- og hviletid kunne
endt opp i en ny forskrift som tar hensyn både til, og evt.
sammenfletter, AML og de nevnte forskrifter.

Når det gjelder en stor demonstrasjon som den Geir her nevner, så
støtter jeg den fult ut. HVA MED Å FASTSETTE DATOEN TIL DEN SISTE
SØNDAGEN AV FELLESFERIEN?????

Jeg får slutte av her og komme meg på jobb, slik at jeg kan få tenkt ut
nye idèer når jeg likevel sitter i Volvo´n og drømmer om lotto milioner.
Dere får ha ei fin uke, og kjøre forsiktig sånn at medie ikke får noe å
skrive om.

Hilsen Ole Petter
--
- Ole Petter Stakkestad


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop