Re: Hvem er du ??Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 2 Jun 1997 22:24:21 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: "Trond Henningsen"
To: "Transport"
Subject: Re: Hvem er du ?
Date: Sun, 1 Jun 1997 23:19:21 +0200
X-MSMail-Priority: Normal
Resent-Message-ID: <"lAluB.0.ce6.qloap"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/28
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Jeg har lest gjennom de siste mail og kommet til et par konklusjoner. Det
er ingen tvil om at vi i bransjen ønsker en bedre status på landevegen.
Folk skjønner ikke at vi er deres hvite riddere (selv om jeg ikke akkurat
føler meg som en ridder når jeg kommer med varer, jeg er en
selvfølgelighet). Dersom vi skal forbedre vårt rykte trenger vi å komme på
banen og profilere oss som de "storebrødre (og søstre, dessverre i
mindretall)" vi er på landevegen. Det er vel ingen tvil om at vi er
ansvarlig for at mange av de andre bilistene overlever langs landevegen.
Men hvilken avis ønsker vel å skrive om vogntoget som heldigvis klarte å
manøvrere unna et bil som kom imot, eller med et nødskrik (fra bremsene)
klarte å stoppe 50-tonneren fra å lage reservedeler av den bilen som tenkte
at han skulle komme ut i krysset før vogntoget ??
Hvor mange aviser tror dere ville skrive om de tusen nesten-ulykkene som
skjer hver dag ?? Nei hvem ville vel skrevet om Hitler dersom han hadde
reddet livet til en jøde ? I medias øyne er vi Hitler og personbilene er
jødene, for sette saken litt på spissen.

En mulighet er kanskje å prøve å "skolere" avisene. De fleste (i hvertfall
de store) har tilgang til E-Mail og internett. Hva med å invitere avisene
til "diskusjon" gjennom denne tjenesten vi bruker nå ?? Hadde det kanskje
vært en ide ?? For vi ønsker vel egentlig at andre folk skal vite om hvilke
utfordringer som ligger i transportbransjen ?

Ikke vet jeg, jeg har bare tilhørt bransjen i 1 år nå i juni, men jeg har
oppdaget mange ting i denne perioden som trenges å gjøre noe med.

Trond Henningsen
milkyman@icenet.no
http://home.sol.no/thenning/

--- Hakuna Matata ---


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop