EØS 3820??Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Thu, 12 Jun 1997 17:32:32 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: Stein Løberg
To: Sjåførforum
Date: Thu, 12 Jun 1997 17:38:14 +0100
Subject: EØS 3820??
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id RAA27394
Resent-Message-ID: <"0pp5u.0.Ci6.FQ1ep"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/36
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Jeg hørte det hadde vært utdeling av løpesedler på noen grenser i forrige uke.
Jeg får både Engelsk og
Tysk utgave av disse senere, men har foreløpig kun fått referert det grøvste
pr. telefon.
Det henvises til EØS (EØF??) 3820 på disse, men jeg vett ikke hva dette er.
Er det noen som kjenner innholdet av denne forordningen, eventuelt hvor slikt
kan skaffes?
Jeg skal prøve å oversette løpeseddelen til Norsk, og legge den opp her når
jeg får den.

Denne utdelingen på Ghyvelde, pluss sperring av en grense mellom
Frankrike-Spania, er visst det eneste som ble av den omtalte internasjonale
aksjonen mot kjøre-hviletiden!?

Stein


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop