Re: EØS 3820??Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Thu, 12 Jun 1997 21:43:05 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Thu, 12 Jun 1997 19:04:41 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Re: EØS 3820??
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id VAA28469
Resent-Message-ID: <"OQE9Z3.0.yy6.955ep"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/37
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

At 17:38 12.06.97 +0100, you wrote:
>Jeg hørte det hadde vært utdeling av løpesedler på noen grenser i forrige
uke.
>Jeg får både Engelsk og
>Tysk utgave av disse senere, men har foreløpig kun fått referert det grøvste
>pr. telefon.
>Det henvises til EØS (EØF??) 3820 på disse, men jeg vett ikke hva dette er.
>Er det noen som kjenner innholdet av denne forordningen, eventuelt hvor slikt
>kan skaffes?
>Jeg skal prøve å oversette løpeseddelen til Norsk, og legge den opp her når
>jeg får den.
>
>Denne utdelingen på Ghyvelde, pluss sperring av en grense mellom
>Frankrike-Spania, er visst det eneste som ble av den omtalte internasjonale
>aksjonen mot kjøre-hviletiden!?
>
>Stein
>

Jeg kjenner ikke noe til denne løpeseddelen, og ser fram til en norsk
oversettelse.

Det jeg ellers veit om aksjonen er følgende:

Norsk TV viste et glimt fra Frankrike om at sjåførene blokkerte et ukjent
antall steder mandag 9. juni. Det blei sagt at spanjolene også aksjonerte.

ITF, den internasjonale transportarbeiderføderasjonen hadde et møte i
London i januar, med forbund fra hele Europa representert.
Det blei vedtatt at det skulle aksjoneres samla i vår. Jeg kjenner ikke
konkret til paroler. Fra Norge var Transportabeiderforbundet,
Kommuneforbundet og jeg tror Jernbaneforbundet representert, alle i LO.
Transportarbeiderforbundet var i media når de kom hjem og fortalte at de
skulle aksjonere til våren. Rundt 1. mai blei vi i ledelsen i NYF gjordt
oppmerksom på at Transportarbeideren, medlemsbladet til
Transportarbeiderforbundet hadde en artikkel som fortalte at de skulle
aksjonere 8. og 9. juni, at grenser og veier skulle blokkeres i Norge og at
aksjonen skulle omfatte både buss og lastebil. I NYF fikk vi aldri noen
henvendelse fra Transportarbeiderforbundet om dette.
Vi prøvde å undersøke hvilke planer og paroler som forlå, men INGEN av de
medlemmer i transportarbeiderforbundet vi kontakta hadde hørt om aksjonen!
De hadde heller ikke lest sitt eget medlemsblad. Transport organiserer
svært få langtransportsjåfører. Vi tok også en uformell kontakt med
ledelsen i forbundet, men de var ikke interessert i å snakke om saken.
I NYF gjennomførte vi flere diskusjoner både sentralt og lokalt om
aksjonene, for å finne ut hvordan vi skulle stille oss dersom det blei
blokkade.
I slutten av mai fikk vi rede på, gjennom et av medlemmene i
Transportarbeiderforbundet, at aksjonen var avblåst.

Mine vurderinger:

Å gjennomføre aksjonere på dette nivå krever forberedelser. Noe av det vi
kan lære både fra Franskrike og Danmark i November, er de langvarige og
grundige forberedelsene de hadde gjort. De hadde prøvd alle andre utveier,
de var enige om krava, og de hadde sympati i befolkningen. Da kan en aksjon
være suksefull.

De tre LO forbunda i Norge hadde en mildest talt elendig forberedelse, og
aksjonenen ville sannsynligvis blitt en fiasko om de var forsøkt
gjennomført. Jeg tror derfor det var riktig av dem å avlyse. Jeg tror også
det var feil å annonsere aksjoner når man ikke har mer å slå i bordet med
enn dette. Det virker nesten som å rope "ulv". Har du gjordt det
tilstrekkelig mange ganger er det ingen som tror deg den dagen du virkelig
ønsker å aksjonere. Skal vi oppfordre til aksjoner, så synes jeg vi skal
gjennomføre dem! Dette er ikke noe vi leker med.

Jeg vil eller komme med forslag til dato for aksjonen for parkplass i Oslo
(og andre steder) som har vært lufta her tidligere:
Søndag 14. september.

På denne dagen prøver alle som skal til Oslo å samordne kjøringa si, slik
at det kommer ei kollonne fra Trondheim, ei fra Stavanger via sørlandet, ei
fra Bergen over Gol, ei fra Haugesund over Haukeli, og ei fra Østfold.
Nordlenninger, Lillestrømsfolk og Oslosjåfører er velkommen.

Vi møtes på et avtalt sted, vi har klistermerker bakpå bila, vi bøller
ikke, vi skal har sympati i befolkninga og krava våre kjent.

Hva synes folket om dette? Hva kreves av forberedelser? Ideer? Hvem vil
være med å jobbe for dette?

Hilsen Geir Sundet.


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop