EØS 3820Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Fri, 13 Jun 1997 00:31:24 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: "Pål Handelsby"
To:
Subject: EØS 3820
Date: Fri, 13 Jun 1997 00:37:16 +0200
X-MSMail-Priority: Normal
Resent-Message-ID: <"3mYgk3.0.u77.yY7ep"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/38
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Hei alle sammen!

EØS avtalen vedlegg XIII nr.20 (Rfo/EØF nr 3820/85) er i Norge "Forskrift
om kjøre og hviletid m.v." og rådsforordning (EØF)nr 3820/85 er "kjøre- og
hviletidsbestemmelsene" som vi kjenner dem. Dersom det henvises til 3820 -
så er det trolig dette.

Når det gjelder "aksjoner" - så er jeg som mangeårig flygeleder enig i at
det viktigste må være å vinne media, nødvendigvis ikke å slå "hardest"(les:
ramme uskyldige billister). Grundige forberedelser og en felles opptreden
av alle - alle som en, er nøkkelen til suksess.

Hilsen

Pål Handelsby


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop