Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sat, 14 Jun 1997 21:42:05 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Fri, 13 Jun 1997 22:38:34 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id VAA04239
Resent-Message-ID: <"ohkOS2.0.M21.CGlep"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/39
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net
Ja, vi trenger ulykkeskommisjon(er).

Jeg er enig i innholdet i avisartikkelen til Pål Handelsby, og i
spørsmålstillinga til Ole Petter Stakkestad, men stiller et spørsmål: HVA
MED Å KREVE LOKALE KOMMISJONER I STEDET FOR SENTRAL?

Det jeg vil skrive litt om, er hva som er gjordt på dette feltet i praksis,
og hvilken verdi jeg ser i det.

Historie.
Norsk Rutebilarbeiderforbund, Norsk Lastebilarbeiderforbund og Norsk
Transportarbeiderforbund har flere ganger krevd at det skal nedsettes en
slik sentral kommisjon. Departementet har vært avvisende. Vesentlig av
økonomiske årsaker, så vidt jeg har forstått.

I fjord sommer hadde vi 11 ulykker med tungbil på en 60 km lang strekning
på sørlandet, på begge sider av Mandal. De fleste var reine kanteulykker.
Som leder for NYF SØR krevde jeg etter den 8. ulykka, hvor
langtransportsjåføren omkom, at det skulle nedsettes en lokal
ulykkekomisjon. Dette fikk straks oppslutning, og Statens Veivesen, Vest
Agder tok det formelle initiativ. Departementet var inne i kulissene, og
det skulle ikke hete ulykkeskomisjon, men TUNGBILGRUPPA. Navnet skjemmer
ingen.
Den blei satt sammen med en person fra Miljøpolitiet, to fra veivesenet, en
lastebileier(NLF), en yrkessjåfør (NYF), en kjøreskolelærer (Autoriserte
trafikkskolers Landsforbund, samt en konsulent som skulle utarbeide en
rapport.

Gruppa fikk følgende mandat, jeg siterer fra rapporten:

"Vurdere følgende temaer:

Transportopplegg/tidsplanlegging Holdning og kjøreadferd
Kjøre og hviletidsbestemmelsene Opplæring
Generelt regelverk Sikring av last
Kjøretøyenes tekniske tilstand Motorstyrke
Overvåkijng og kontroll Hastighetsbegrenser
Vegstandard Skilting

Gruppen har stått fritt til å trekke inn andre momenter."

I desember 96 leverte gruppa en rapport som heter:
SLIK FÅR VI BORT TUNGBILULYKKENE.

Den kan bestilles fra:
Statens Vegvesen
v/Arild Nærum
Boks157
4601 Kr.sand
Tlf: 38121500

Det står mye bra i denne rapporten, og den er nettop trykt opp i nytt
opplag. Den har også vært på høringsrunde rundt i samfunnsmaskineriet og
byråkratiet.
Tungbilgruppa blei ikke oppløst, men omgjordt til TUNGBILFORUM, med samme
sammensetning. I tillegg er Arbeidstilsynet invitert til å delta. Forumet
hadde sitt første måte i slutten av Mai 97, og skal ha 3-4 møter året.

Her kan alle parter foreslå tema. En liten detalj her: Første møter skulle
være en torsdag klokka 9. Vi langtransportsjåfører gav deskjed om at den
eller de som skulle delta da måtte ta fri ei uke fra arbeid. De to aktuelle
sjåfører kjører på kontinentet. Etter litt tenking la tungbilforumet møte
til lørdag klokka 09.00, med begrunnelsen at dersom ikke yrkessjåførene var
med, var mesteparten av vitsen borte. (Jeg blir helt rørt! Slikt er vi ikke
vant til å høre, eller hva, folkens?)

Jeg synes vi har SVÆRT BRA erfaring med dette årets arbeid, og det samme
blir oppsummert fra de øvrige parter.

Derfor er dette noe å tenke på: Hva med lokale ulykkeskomisjoner? Eventuelt
i tillegg til kravet om en sentral? Jeg mener i alle fall at et lite
lokallag av yrkessjåfører i denne saka har oppnådd mer en de mektige
organisasjonene sentralt har oppnådd etter mange års arbeid.

Og ideen er helt gratis. Her er det mulig å sette i gang lokalt, jeg tror
faktisk 'Statens vegvesen ønsker å få flere slike grupper rundt omkring i
landet.

Står dette i motsetning til en sentral kommisjon? Overflødid gjør det en
slik kommisjon, eller kan det bygge opp under kravet om en?

Hilsen Geir Sundet


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop