Re: Hvem er du ??Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 16 Jun 1997 11:50:25 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Sun, 15 Jun 1997 12:51:57 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Hvem er du ??
Resent-Message-ID: <"g31k81.0.Af3.WnGfp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/40
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Geir Sundet wrote:
>
> At 22:25 01.06.97 +0200, Ole Petter Stakkestad skreiv:
>
> Geir Sundet sa:
> >> Å diskutere aksjonstyper er viktig. Noen sørlendinger har begynt å jobbe
> >> med en ide for å få parkplass i Oslo.
> >> Vi lager klistermerker til å ha på bila som krever parkplasser med toalett,
> >> kafe, (gjerne billiard, svømmebasseng, solarium, sauna, osv) Hvorfor svar
> >> ikke vi ha det minst like bra som andre? Det er vi som holder hjula igang!)
> >> På en avtalt søndag til høsten reiser alle som skal til Oslo i følge.
> >> Sørlendingene venter på rogalendingene, og hele kollonna kommer samla til
> >> byen. Møringene får får med seg Gudbransdølingene og møter Trønderne ved
> >> Mjøsa, Bergenserne kommer over fjellet, og alle møtes i Oslo samtidig. Der
> >> venter media. Ingenting ulovlig, men en kraftig demonstrasjon det er lett å
>
> Ole P:
> >Når det gjelder en stor demonstrasjon som den Geir her nevner, så
> >støtter jeg den fult ut. HVA MED Å FASTSETTE DATOEN TIL DEN SISTE
> >SØNDAGEN AV FELLESFERIEN?????
> >
> >- Ole Petter
>
> Nei, det er for det første for tidlig, dette må planlegges godt, og datoen
> må være til høsten.
> For det andre er ideen IKKE å lage kaos, (som det ville blitt siste helga i
> fellesferien). Ideen en er kraftig markering for å VINNE SYMPATI FRA folk i
> Norge. GJøre dem sterkest mulig oppmerksom på våre problemer, UTEN Å PLAGE
> DEM. Kan vi få til dette har vi oppnådd mye, jevnfør aksjonene i Frankrike
> og Danmark, hvor de hadde stor forståelse og sympati i resten av befolkninga.
> En slik aksjon vil også være lovlig, og lett å slutte seg til for alle
> sjåfører som likevel skal den veien, og det er jo dem som må gå i spissen
> her.
> De vil gjøre en jobb for alle sjåfører i hele landet som av og til skal
> innom Oslo, for alle utlendinger som av og til kommer til Oslo, for
> mulighetene for å kunne få parkplasser andre steder i landet, og for den
> generelle respekten vi nyter og ikke minst selvrespekten.
>
> Forslag på hvor i Oslo vi skal møtes for å avslutte en slik sak med f.eks
> et kort møte?
> Forslag til slagord vi skal ha på bilene?
>
> Hilsen Geir Sundet
> Sundets TruckStop
> http://home.sn.no/~geirs1/

Flere ideer.
Er det muligheter for at parkeringsplassene ved Tusenfryd kan benyttes
til en avslutning på denne aksjonen?????

Ole Petter Stakkestad
--
- Ole Petter Stakkestad


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop