Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 16 Jun 1997 12:07:05 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Sun, 15 Jun 1997 13:08:38 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?
Resent-Message-ID: <"aRTGJ3.0.Wg3.81Hfp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/41
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Hei på dere alle.
Siden dette temaet første gang datt ned i postkassa mi har jeg sett på
hva som kan være årsakene til ulykker med tungbil. Og spesielt etter den
ulykka med denne Hoyer bilen i Eiker. Jeg har kommet til at selve veien,
hvordan denne bygges opp fra grunnen til den ferdige lagte asfalten, og
hvordan slitasjen er.

Når det gjelder grunnarbeidet har jeg et ønske om at de ansvarlige for
oppbygging av veien burde ta en tur til f.eks. Tyskland for å se hvordan
de bygger vei der. Det er en kjennsgjerning at det vil foregå settlinger
i en viss periode etter at veien er bygd opp. I Norge bygges veien opp
ved hjelp av isopormatter pukk og grus, det er slik jeg har sett de
bygge vei. I Tyskland blir veien bygd på samme måte, men de legger inn
sand i mellom pukk/grus lagene som blir vannet og pakket med en
vibrerende veivalse. Dette blir gjort for at settlingen skal bli så
liten som mulig hvis det blir noen i det hele tatt.

Når jeg ser på de fleste veiene her på østlandet lurer jeg på hva alle
avgiftene som bileierne betaler blir brukt til, blir de brukt som uhjelp
slik at de kan bygge veier i et annet land???? Stygt tenkt men dog.
Veiene er fulle av sprekker, de er skjeve, har feil dosering, det er
dårlig lagt asfalt som gjør at hjula sporet i langsgående asfaltskjøter
eller overganger.

Dette er hva jeg har lagt merke til den siste uken. Og er det noen som
mener jeg er helt på vidotta så vil jeg gjerne høre om det.
--
- Ole Petter Stakkestad
ostakkes@sn.no


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop