Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 16 Jun 1997 14:10:22 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: Stein Løberg
To: Geir Sundet
Date: Sun, 15 Jun 1997 15:09:47 +0100
Subject: Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id OAA15478
Resent-Message-ID: <"7ftGj1.0.-n3.kqIfp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/42
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

On 13-Jun-97, Geir Sundet wrote:
>Ja, vi trenger ulykkeskommisjon(er).
Dette er jeg helt enig i. Ulykkeskommisjon(er) kan nok føre med seg mye
positivt for bransjen.

> HVA MED Å KREVE LOKALE KOMMISJONER I STEDET FOR SENTRA
Lokale kommisjoner vil kunne dra nytte av lokalkunnskap om vei -og
føreforhold, (Føret kan som kjent variere over få hundre meter lokalt)
tidspress, leveringstider o.l.

---klipp-----

>Gruppa fikk følgende mandat, jeg siterer fra rapporten:

>"Vurdere følgende temaer:

>Transportopplegg/tidsplanleggingHoldning og kjøreadferd
Her er det endel å gjøre, bl.a. med myndighetenes holdninger.
>Kjøre og hviletidsbestemmelseneOpplæring
>Generelt regelverkSikring av last
>Kjøretøyenes tekniske tilstandMotorstyrke
>Overvåkijng og kontrollHastighetsbegrenser
>VegstandardSkilting

>Gruppen har stått fritt til å trekke inn andre momenter."

>Derfor er dette noe å tenke på: Hva med lokale ulykkeskomisjoner? Eventuelt
>i tillegg til kravet om en sentral? Jeg mener i alle fall at et lite
>lokallag av yrkessjåfører i denne saka har oppnådd mer en de mektige
>organisasjonene sentralt har oppnådd etter mange års arbeid.

>Og ideen er helt gratis. Her er det mulig å sette i gang lokalt, jeg tror
>faktisk 'Statens vegvesen ønsker å få flere slike grupper rundt omkring i
>landet.
Hvor skal en i tilfelle henvende seg mht en slik lokal kommisjon? Biltilsynet?

>Står dette i motsetning til en sentral kommisjon? Overflødid gjør det en
>slik kommisjon, eller kan det bygge opp under kravet om en?
Jeg mener lokale kommisjoner skal komme som et grunnlag til en sentral
kommisjon. Den sentrale
kommisjonen kan f.eks. bestå av medlemmer med tyngere teknisk bakrunn, slik at
en lokal kommisjon skal kunne trekke inn ekspertise fra den sentrale
kommisjonen i enkeltsaker. Den lokale kommisjonen rapporterer
videre til den sentrale, som jobber videre opp mot myndigheter.

Momentet med transportopplegg mener jeg det er meget viktig å få belyst. I
miljøpolitiets "reaksjons-
anbefaling" er det på alle punkter der sjåføren holdes ansvarlig, konkludert
med : bøter, inndragning av førerkort, anmeldelse. Mens på det siste punktet:
"Transportopplegg -det skal i det enkelte tilfelle
VURDERES anmeldelse!" Jeg har inntrykk av at en slik vurdering blir ikke
foretatt før en representant fra
speditøren sitter i passagersetet med en pisk, og at sjåføren har røde striper
i ansiktet.

mvh Stein Løberg


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop