Løpeseddel (UK)

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 16 Jun 1997 23:25:14 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: Stein Løberg
To: Sjåførforum
Date: Mon, 16 Jun 1997 00:24:21 +0100
Subject: Løpeseddel (UK)
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id XAA17715
Resent-Message-ID: <"AdBDt1.0.wK4.vyQfp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/43
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

CFDT BRANCHE ROUTE ITA
T&G URTU(?)

9. JUNI : NOK ER NOK

For bedre arbeidsmiljø,
For bedre lønn, la oss forandre det Europeiske Regelverk!

Uansett Europeisk opprinnelsesland, har lastebilsjåfører lange
kjøretider, lange ventetider, lange laste og lossetider.

Reguleringer blir for ofte møtt med forakt, og reaksjoner varierer fra land
til land.

For mange sjåfører når ikke pensjonsalder på grunn av uoppdagede
yrkessykdommer:
Ryggproblemer, fordøyelsesproblemer, etc. For mange sjåfører dør i
trafikkulykker.

Lønninger står ikke i forhold til arbeidstiden og kravene til kvalifikasjoner.

SAMMEN ER VI STERKERE.

Sjåfører har i lang tid følt seg isolert i jobben, men gjennom massiv
mobilisering
er det mulig å forandre arbeidssituasjonen. Har ikke Franske sjåfører nettopp
fått igjennom pensjon ved 55 år??

Dessuten, arbeidsgivere prøver å splitte sjåførene fra forskjellige land ved å
påberope seg forskjell i kostnader (arbeidsgiveravgift o.l.) i forskjellige
land.

Uansett, nesten all frakt går på vei. Uten oss kollapser økonomien.

VI VIL HA TID TIL ET NORMALT FAMILIELIV.

Uansett hvilket land vi tilhører, har vi reguleringer. Den Europeiske
Regulering 3820.
Den kan forbedres slik at vi får mindre arbeidstid, og mer tid hjemme.

EUROPEISKE TRANSPORTORGANISASJONER, LA OSS SAMLES.

Denne første aksjonsdagen organisert av Europeiske Transportorganisasjoner,
medlemmer av ITF og FST, er første skritt for å vise at vår rolle er
strategisk
og essensiell i Europeisk økonomi.
Vi kan bringe Europa til stillstand, om nødvendig.

VI VIL HA FORBEDRINGER I VÅRE VILKÅR !
VI VIL HA BEDRE LØNNSVILKÅR !

-----------------------------------------------------------------------------------
47/49 avenue Simon Bolivar| 75950 PARIS CEDEX 19 | Tel 44 84 29 77 el 76 el
75/Fax 42 02 49 96
-----------------------------------------------------------------------------------
EndOfTranslation
Faxen med den Tyske løpeseddelen var så dårlig at jeg må forbedre den i en
tekstbehandler før den
er lesbar!
__________________

Foreløpig uten videre kommentar
Stein Løberg


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop