Fra NYF: Senk farten for 6-åringer

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Wed, 18 Jun 1997 00:34:37 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Tue, 17 Jun 1997 01:32:46 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Fra NYF: Senk farten for 6-åringer
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id AAA25921
Resent-Message-ID: <"jI1bu1.0.8L6.y3nfp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/45
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Dette innlegget er fra Landsutvalget i NYF.

SENK FARTEN FOR 6 - ÅRINGENE.
KAMPANJE I AUGUST.
KJØR MED KLISTERMERKE BAK PÅ TRAILEREN!

Til høstens skolestart skal 60 000 nye seksåringer ut i trafikken. Dette er
en del av en ny skolereform.

I denne forbindelse skal det gjennomføres en trafikkampanje. I
utgangspunktet er det Statens Vegvesen og Trygg Trafikk som har tatt
initiativ, men NYF er invitert med av Statens Vegvesen i Vest-Agder.

NYFs landsutvalg synes dette initiativet var positivt, og vi svarte ja på
forespørselen om å delta.

KONKRET INNEBÆRER DET Å KJØRE MED ET KLISTEMERKE BAK PÅ TRAILEREN I AUGUST
MÅNED.

Det blir trykket opp et større antall klistermerker med teksten: SENK
FARTEN FOR 6 - ÅRINGENE.
Videre står logoene til Statens veivesen og Trygg Trafikk. På endel av
merkene vil sannsynligvis også NYF logoen stå..

Fra vår side synes vi det er viktig at vi støtter opp om dette av flere
grunner:
1. En rekke 6 åringer ut i trafikken innebærer en stor risiko.
2. Mange trailersjåfører er familiefolk, dette berører en rekke av oss
personlig.
3. Ved å delta i en slik kampanje er vi med på å forbedre vår image, og
det trenges sårt.
4. Det forplikter å kjøre rundt med et slikt klistermerke. Du er en
ambassadør. Grisekjøring med et slikt merke bakpå anbefales ikke.

Merkene bestilles fra:

Arild Nærum
Statens Vegvesen Vest-Agder
Boks157
4601 Kr.sand
Tlf 38121500

Bestill straks, så går det ikke i glemmeboka. Det gjør ingen ting om
merkene settes på i god tid. Bli med å støtt dette initiativet. Om dere
IKKE ønsker å reklamere for NYF er det bare å be om et merke UTEN NYF logo.
Foreløpige undersøkelser tyder på at bileierne ikke vil ha noe imot at vi
setter på slike merker. Fossaas Termo Transport har bl.a vedtatt at bilene
deres skal kjøre med merker, SELV OM DE HAR SOM POLITIKK AT DET IKKE
TILLATES Å DEKORERE BILENE MED MERKER AV NOE SLAG.

Hilsen Landsutvalget i NYF ved
Geir Sundet
Sundets TruckStop http://home.sn.no/~geirs1/

Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop