Skjer det noko her?

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Thu, 19 Jun 1997 11:28:35 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Comments: Authenticated sender is
From: "David T. Sørmark"
Organization: Drammen AKP
To: truckstop@feskar.net
Date: Thu, 19 Jun 1997 11:36:00 +0000
Subject: Skjer det noko her?
Priority: normal
X-MIME-Autoconverted: from Quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id LAA09803
Resent-Message-ID: <"cP7lK2.0.IP2.2lFgp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/46
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Hei, eg er ny på lista. Skjer det noko spanande her?

-david-

Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop