Kjøre & hviletid

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Mon, 30 Jun 1997 17:40:54 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: "Pål Handelsby"
To:
Subject: Kjøre & hviletid
Date: Mon, 30 Jun 1997 17:46:42 +0200
X-MSMail-Priority: Normal
Resent-Message-ID: <"CGNHq2.0.s33.1Ezjp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/49
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Dette har vært et sentralt tema i denne spalten den siste tiden - i den
forbindelse har jeg et praktisk spørsmål, som kanskje noen kan svare meg
på?

I kjøre-hviletid heter det blant annet :"Dersom det ikke er en fare for
trafikksikkerheten, kan føreren fravike denne forordning for å nå fram til
et egnet stoppested i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til
sikkerheten for personer, kjøretøyet eller lasten."

Kan noen gi meg argumenter/grunner som myndighetene vil kunne akseptere
eller har akseptert - for å kunne bruke denne unntaksbestemmelsen?

På forhånd takk

Pål Handelsby


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop