Re: Kjøre & hviletid

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Tue, 1 Jul 1997 23:13:39 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: Stein Løberg
To: Pål Handelsby
Date: Mon, 30 Jun 1997 18:39:55 +0100
Subject: Re: Kjøre & hviletid
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id XAA19722
Resent-Message-ID: <"kZ7Wa3.0.Hq4.zBNkp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/51
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

On 30-Jun-97, Pål Handelsby wrote:
>Dette har vært et sentralt tema i denne spalten den siste tiden - i den
>forbindelse har jeg et praktisk spørsmål, som kanskje noen kan svare meg
>på?
>I kjøre-hviletid heter det blant annet :"Dersom det ikke er en fare for
>trafikksikkerheten, kan føreren fravike denne forordning for å nå fram til
>et egnet stoppested i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til
>sikkerheten for personer, kjøretøyet eller lasten."
>Kan noen gi meg argumenter/grunner som myndighetene vil kunne akseptere
>eller har akseptert - for å kunne bruke denne unntaksbestemmelsen?

Mitt inntrykk er at myndighetene ikke godkjenner noe som helst i denne
sammenhengen.
Eks:
En kollega av meg ble tatt for å ha kjørt for mye for å nå frem til verksted
med aggregatet.
Under rettsaken ble det undestreket at for å berge fryselasten, måtte han
kjøre frem til Padborg
og komme på verksted.
Aktor sa da at dette overhodet ikke var noe argument, da det var forsikring
både for bil og last.
Hvis man leser forsikringsloven, står det at "man skal gjøre alt som står i
menneskelig makt for å
unngå/begrense eventuell skade".
Retten la mest vekt på aktors meninger, og det endte med 8000,- i bot.

Det ser ut til at uansett hva du gjør så sitter du som sjåfør igjen med
svarteper!?

Stein Løberg


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop