Re: Kjøre & hviletid

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Wed, 2 Jul 1997 15:29:36 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Wed, 02 Jul 1997 15:31:05 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Re: Kjøre & hviletid
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id PAA24510
Resent-Message-ID: <"bGhV3.0.5_5.wUbkp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/52
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

>On 30-Jun-97, Pål Handelsby wrote:
>>Dette har vært et sentralt tema i denne spalten den siste tiden - i den
>>forbindelse har jeg et praktisk spørsmål, som kanskje noen kan svare meg
>>på?
>>I kjøre-hviletid heter det blant annet :"Dersom det ikke er en fare for
>>trafikksikkerheten, kan føreren fravike denne forordning for å nå fram til
>>et egnet stoppested i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til
>>sikkerheten for personer, kjøretøyet eller lasten."
>>Kan noen gi meg argumenter/grunner som myndighetene vil kunne akseptere
>>eller har akseptert - for å kunne bruke denne unntaksbestemmelsen?
>

At 18:39 30.06.97 +0100, Stein Løberg wrote:
>Mitt inntrykk er at myndighetene ikke godkjenner noe som helst i denne
>sammenhengen.

>Det ser ut til at uansett hva du gjør så sitter du som sjåfør igjen med
>svarteper!?
>
Jeg blir også ganske oppgitt av og til. Fikk nettop ei bot i posten i dag.
175 D-mark å betale.
For ca. andre gang på ca to år hadde jeg brutt kjøre hviletida, og blei
tatt ved Flensburg på tur hjem fra Italia. Jeg kjører normalt veldig
lovlig, men hadde dagen før kjørt 11 timer og 10 minutter. Før kjøringen
blei påbegynt hadde jeg stått 24 timer. (Ukehvil) og to dager før hadde jeg
stått i tre døgn. Jeg hadde lovlig hvil mellom øktene, og 9 timers pause om
natta. Jeg gav en lang forklaring på hvorfor jeg hadde brutt kjøretida.
Jeg blei stående tre døgn på Sicilia fordi det var problemer i tolla.
Dermed blei jeg forsinka. Fra Milano til Hirtshals er det 22 timers
kjøring. Jeg kan lovlig kjøre 2 ganger 10, og skulle altså tatt ny døgnhvil
litt nord for Århus, (og kommet 1 døgn seinere hjem til Norge p.g.a
fergetidene).
Jeg fikk 100 mark på stedet, og bota var altså økt til 150 + 25 i gebyr.
Forklaringa mi blir brukt mot meg: Jeg kjente reglene, og har bevist brutt
dem...
(I ei lite bisetning kan jeg nevne at purken IKKE kunne reglene. Han påstod
jeg bare hadde lov å kjøre 8 timer + to dager med 9 siden Norge ikke var
med i EU. Jeg fortalte at vi var med i EØS og at EØS forordning 3820
gjelder for oss. Det kostet selvfølgelig ikke ham fem øre. Jeg blir matt).
De sjåførene som sier tyskerne godtar 12 og 13 timer bare man har god
nattepause tar altså feil.

Hva skal man gjøre med en slik sak?

Jeg tror jeg vil betale. Deretter vil jeg bruke bota som et offensivt
argument: DET NYTTER IKKE Å KJØRE HJEM FRA ITALIA PÅ TO SKIFT. Jeg skal
kjøre lovelig, og jeg skal ha betalt for det!

Det er et bedre alternativ enn å kreve at vi skal ha lov til å tøy og tøye
reglene.

Når det gjelder Pål Handelsbys spørsmål om hva myndighetene godtar:
Jeg skriver bakpå skiva at jeg har utvida kjøretida for å nå fram til
spisested. Det skjer av og til.(Til 4 timer og 45, kanskje 5 timer). Jeg
har aldri blitt tatt med ei slik skive, og veit ikke hva reaksjonen blir,
men mener jeg skal stå MEGET STERKT med loven i ryggen. Men dersom det
begynner å gå 5,5 eller 6 timer tror jeg ikke jeg vil føle meg så sikker.
Saka som stod i Transportmagasinet synes jeg imidlertid var grei, sjåføren
har rett, med mindre det var steder på andre sida å stå som ikke blei nevnt
i reportasjen.

Generelt: Noe av problemene med firkanta purk, er en bransje som til de
grader har tøyd og brutt reglene fra før av. Respekt for loven er jeg for,
fordi den i stor grad besytter oss. Jeg mener at noen av politifolka og
andre øvrighetspesoner i stor grad er med på å SVEKKE RESPEKTEN for loven
med måten de jobber på. For de gjør oss til banditter nesten uansett hva vi
gjør, og da driter vi i loven og kontrollene.

Tilslutt.
Jeg nevnte tidligere at NRAF/NYF ville sende et forslag til
Justisdepartementet som lager ny instruks for Politiets landeveispatruljer
angående pålagt døgnhvil.

Forslaget blei slik:

"Sjåfører av tyngre kjøretøyer skal ikke pålegges å avvikle døgnhvil på
steder det ikke er adgang til dusj, toalett og bespisning. Dersom
kjøretøykontrollen foregår på steder hvor slikt ikke er tilgjengelig skal
sjåføren gis anledning til å fortsette til nærmeste egnete hvilested, eller
det skal på annet vis sørges for nødvendig forpleining før døgnhvil
pålegges".

Jeg mener et hovedpoeng fra vår side er trafikksikkehet og sjåførkomfort.
Det er sjåføren som trenger hvile, ikke bilen.

hilsen Geir Sundet
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/
Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop