Strategi for langtransportsjåførene Re: Løpeseddel (UK)

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Thu, 3 Jul 1997 22:10:51 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Thu, 03 Jul 1997 22:14:44 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Strategi for langtransportsjåførene Re:
Løpeseddel (UK)
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id WAA32588
Resent-Message-ID: <"TcElk2.0.Jz7.5T0lp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/53
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Dette er i første omgang en kommentar til Løpeseddelen fra de europeiske
lastebilorganisasjonenen som aksjonerte 9. juni, lagt ut på lista her av
Stein Løberg.

Beklager at dette innlegget kommer seint, men jeg har hatt mye å gjøre,
(bl.a en Spaniatur).

Videre er det et innpill i noe som jeg så fint vil kalle en strategi
debatt. Med det mener jeg et forsøk på å starte en litt mer langsiktig
debatt om hvilken vei sjåførene må gå for å oppnå resultater.

> 9. JUNI : NOK ER NOK

>
> For bedre arbeidsmiljø,
> For bedre lønn, la oss forandre det Europeiske Regelverk!
>
>Uansett Europeisk opprinnelsesland, har lastebilsjåfører lange
>kjøretider, lange ventetider, lange laste og lossetider.
>
>Reguleringer blir for ofte møtt med forakt, og reaksjoner varierer fra land
>til land.
>
>For mange sjåfører når ikke pensjonsalder på grunn av uoppdagede
>yrkessykdommer:
>Ryggproblemer, fordøyelsesproblemer, etc. For mange sjåfører dør i
>trafikkulykker.
>
>Lønninger står ikke i forhold til arbeidstiden og kravene til
kvalifikasjoner.
>
> SAMMEN ER VI STERKERE.
>
>Sjåfører har i lang tid følt seg isolert i jobben, men gjennom massiv
>mobilisering
>er det mulig å forandre arbeidssituasjonen. Har ikke Franske sjåfører nettopp
>fått igjennom pensjon ved 55 år??
>
>Dessuten, arbeidsgivere prøver å splitte sjåførene fra forskjellige land
ved å
>påberope seg forskjell i kostnader (arbeidsgiveravgift o.l.) i forskjellige
>land.
>
>Uansett, nesten all frakt går på vei. Uten oss kollapser økonomien.
>
> VI VIL HA TID TIL ET NORMALT FAMILIELIV.
>
>Uansett hvilket land vi tilhører, har vi reguleringer. Den Europeiske
>Regulering 3820.

(Kjøre og hviletidsberstemmelsene)

>Den kan forbedres slik at vi får mindre arbeidstid, og mer tid hjemme.
>
> EUROPEISKE TRANSPORTORGANISASJONER, LA OSS SAMLES.
>
>Denne første aksjonsdagen organisert av Europeiske Transportorganisasjoner,
>medlemmer av ITF og FST, er første skritt for å vise at vår rolle er
>strategisk
>og essensiell i Europeisk økonomi.
>Vi kan bringe Europa til stillstand, om nødvendig.
>
> VI VIL HA FORBEDRINGER I VÅRE VILKÅR !
VI VIL HA BEDRE LØNNSVILKÅR !

Jeg er enig i hovedtrekkene i denne løpeseddelen. At arbeidstid og innsats
på veien ikke står i forhold til lønna.

1. Det jobbes alt for mye.
2. Det tjenes alt for lite.

Ingen burde kjøre mer enn f.eks 3 uker og hatt ei uke fri. Da tenker jeg
internasjonalt. Dette har stort sett ikke folk råd til i dag. En ting er at
vi ikke får betalt for den innsatsen vi gjør. En annen funksjon av dette er
at svært mange sjåfører ikke orker å engasjere seg i annet enn bilen. Dette
betyr bl.a at nødvendig organisasjonsarbeid for sjåfører lider.

Seddelen sier også om kjøre hviletidsreglene:
>Den kan forbedres slik at vi får mindre arbeidstid, og mer tid hjemme.
>
Sikkert riktig, men jeg vil gjerne se skriftelige forslag til forbedringer.

Og at "for mange ikke oppnår pensjonsalder" som det står. Dette mener jeg
er en kraftig underdrivelse når det gjelder norske langtransportsjåfører.
NESTEN INGEN oppnår pensjonsalder, i alle fall ikke i internasjonal transport.

Europeiske transportorganisasjoner - la oss samles.

Ja, jeg er enig i det også.

La oss så gå videre å se på hvorfor det ikke blei noen aksjon i Norge. (Så
vidt jeg fikk med meg var det kun Frankrike og muligens i noen grad Spania
det var aksjoner).
Så vidt jeg har brakt på det reine blei denne aksjonen planlagt på et møte
i London i januar 97 i regi av ITF. Fra Norge deltok de tre LO forbunda som
organiserer sjåfører.
Langtransportsekretær Alf Ragnar Karlsen fra Transportarbeiderforbundet sa
på NRK radio at de skulle gjennomføre aksjoner i Norge i løpet av våren. I
slutten av april/begynnelsen av mai stod det en artikkel i
Transportarbeideren, medlemsbladet til Norsk Transportarbeiderforbund at
det skulle aksjoneres 8. og 9. juni, og at medlemmene måtte forberede
aksjoner. Både buss og lastebil skulle delta. Men forbundet gjorde samtidig
INGENTING jeg kunne se for å mobilisere til denne aksjonen. I slutten av
mai avlyste de hele greia.
Jeg vil i ettertid si at det virket som om ledelsen i Transport aldri hadde
til hensikt å gjennomføre den.

Jeg tror forsåvidt det var like bra at det ikke blei noen aksjon i Norge,
så dårlig forberedt som det hele var.

Og det er her jeg mener det trenges en "strategi" diskusjon. Hva skal til
for å endre forholda i Transportbransjen? De som tror det bare er å knipse
med fingrene og sie STOPP tar etter min meining KRAFTIG FEIL.

Min strategi bygger på følgende pilarer:

1. Det er sjåførene som må gå i spissen for en endring.
2. Det trenges organisering.
3. Det trenges forhandlinger med myndigheter, bileiere, speditører og andre
parter.
4. Det trenges aksjoner.
5. Vi må vinne opinionen.

Sjåførene på bli en maktfaktor i det norske samfunnet. Vi må bli sterkere.

I NYF satser vi nå i sommer på å få sjåførene til å delta i kampanja for å
"Senke farten for 6-åringene".
I strategisammenheng kan vi putte den inn i punkt 5.

Vi har sendt krav til Oslo byråd om parkplasser og til Skattedirektoratet
om diett (300 kroner for inn og utland) - dette kommer inn under punkt 3.

Til høsten satser vi på aksjoner for parkplass i Oslo. Pkt. 4. (Søndag 14.
september)

NØKKELEN I DISSE PUNKTA ER ORGANISERING.

En rekke sjåfører sitter på kafeen og venter.
"Joda", sier de, "det høres bra ut. Men vi vil se litt resultater først. Vi
blir ikke med i en organisasjon som ikke kan vise til noen resultater".
Eller...
"Det hele høres fint ut, men så lenge Per eller Pål er med, og jeg veit at
de både kjører for lenge og med overlass, så er ikke dette en organisasjon
for meg."
Eller...
"Lønnsdelen av tariffavtalen er for dårlig. Jeg blir med den dagen den er
på plass".
Eller...
"Ingen har spurt meg om jeg vil være med, så da må det være en dårlig
organisasjon".

De fleste av disse argumentene vil jeg si er feil. Vi må begynne der vi er.
Og vi oppnår ikke de store resultatene med en gang. Vi må gradvis bli
sterkere, både ved å bygge opp det organisatoriske og ved å utvikle våre
krav.

For at norske sjåfører skal komme i den posisjonen at det ville være riktig
for oss å slutte oss til den aksjonen den omtalte løpeseddelen varsler, det
krever mye arbeid, innsats og tolmodighet.

Hilsen Geir Sundet

Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop