Innlegg på web.

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sun, 20 Jul 1997 14:25:56 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no (Unverified)
Date: Sun, 20 Jul 1997 14:30:06 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: Innlegg på web.
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id OAA01660
Resent-Message-ID: <"aPQAK.0.3Q.EFWqp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/56
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Hei folkens.

Jeg har nå starta med å legge opp de første innlegga fra debattforumet på
web, slik at det går ann å se hva som har vært skrevet før man meldte seg
på lista.

Dermed er det lettere for nye folk å bli med, og vi når flere.

Jeg har også snakka med teknikker Martin som jobber for å få innlegga
automatisk på web straks de blir skrevet, men det er uvisst når det kan skje.

Hilsen Geir
Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/
Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop