Debattforum for yrkessjåfører?Hallo yrkeskolleger.

I dag finnes det debattlister for stort og smått på internett, og jeg har lurt på om det er interesse for ei liste for trailer - og lastebilsjåfører?

I løpet av det året jeg har drevet Sundets TruckStop har jeg fått hilsen fra kjente og ukjente, og kommet i kontakt med en god del sjåfører, noen med egen adresse, noen gjennom kone eller kjærest. De fleste er lista opp i "To" feltet ovenfor.

Jeg veit ikke hvordan man skaffer seg ei debattliste, men i første omgang går det ann å sjekke interessen ved at vi skriver til hverandre. Klipp ut og lim inn hele lista, spre den til eventuelle andre sjåfører dere kjenner som har lyst til å delta, og skriv innlegg du har lyst til å dele med andre kolleger.

Hva vi kan skrive om?
Alt mulig som angår sjåførlivet etter min mening. Noen av oss er med i Norske Yrkessjåførers Forening, noen er ikke. Fagforeningsarbeid blant sjåfører er en ting jeg har lyst til å drøfte. F.eks hva folk synes om varselet fra ITF/Transportarbeiderforbundet om å stenge grensene 8 og 9 juni? Andre forslag? Grip pc'en og sett i gang.

I alle fall: Synes du dette tiltaket er en god ide så skriv det. Ønsker du ikke å delta, gi beskjed, så fjerner vi deg fra mottakerfeltet.

Jeg sender med to pressemeldninger fra NYF i første omgang:

Nytt Landsutvalg for trailersjåfører.
Trailersjåførene i Norge trapper opp det faglige arbeidet.

Norske Yrkessjåførers forening (NYF) nedsatte i helga et eget landsutvalg for trailersjåførene. Foreninga er lastebilseksjonen til Norsk Rutebilarbeiderforbund (NRAF).

NYF arbeider for å øke respekten for trailer og lastebilsjåførene.

NYF arbeider med saker som både gjelder lastebilsjåførenes forhold til arbeidsgiver og de generelle forholdene sjåførene jobber under daglig, som f.eks:

· Skikkelige tariffavtaler som igjen kan gjøre sjåføryrket attraktivt.
· Kjøre - hviletidsregler som beskytter sjåføren mot rovdrift og praktiseres med fornuft.
· Parkeringsplasser med døgnåpne kafeer, dusj og bekvemmeligheter.
· Rettferdige diettsatser.
· Bedre veistandard.
· Laste og losshjelp på terminaler og lasteplasser. Ingen skal lossa aleine om natta.
· Bedre førerkortopplæring.
· Økt trafikksikkerhet.

Alle medlemmene av landsutvalget er yrkessjåfører som kjører regelmessig i europeisk, nordisk eller norsk langtransport eller distribusjon.

I tillegg vil forbundet ansette en sekretær for lastebilsektoren som tiltrer utvalget.

Utvalget består av:

LEDER:
Geir Sundet, Grimestad Transport/Håkull A/S
Jobb: 38267400 Privat 38262941 Mob. 91318925 e-post: geirs1@sn.no
Hisåsveien 39
4500 Mandal

NESTLEDER:
Helge Drabløs, Emdal Transport,
Jobb: 70251833 Privat 70250731 Bil tlf: 90897915 e-post: Randi.Drabloes@riksnett.no
6220 Straumgjerde

KASSERER:
Jens Jacobsen, Fossaas Termo Transport
Jobb: 35505800 Privat 35555823 Bil tlf: 90511348
Fritjof Nansensvei 48
3723 Porsgrunn

Birger Andersen, Myrene Transport
Jobb: 69195362 Privat 94363372 Bil tlf: 90921959
Trollsvingen 3
1709 Sarpsborg

VARAREPRESENTANT:
Tove Mette Bråten, Pakketrans Jobb 22255200 Privat 90899517
Leirbakken 13
2680 Vågåmo


Pressemelding 2:
NYF/NRAF møte med Tollvesenet.

Flere eksportsjåfører har gitt utrykk for misnøye med forholda i Oslo Tollvesen de siste åra. Dette har kommet fram både skriftlig og muntlig.

Kritikken har vesentlig retta seg mot holdninga til endel av de yngre tollerne, og sjåførene sier de føler seg behandla som banditter og ikke som yrkesutøvere som utfører en verdifull jobb.
Det har også vært reist kritikk mot lokalitetene, både på Hjortneskaia og på Utstikker 2. I perioder har tollvesenet bare sluppet inn to sjåfører av ganga, og resten må vente ute. Dersom det regner og snør er ikke det så veldig hyggelig.
Et tredje punkt har vært at det av og til tar for lang tid å ekspedere ferdig en båt.

På den bakgrunn bad NYF om et møte med underdirektør Vidar Vestereng i Toll og avgiftsdirektoratet.
Han avholdt først et møte med kontrollsjefene fra Moss, Oslo, Larvik og Kristiansand den 23. april.

Vestereng og undertegnede hadde også en liten radiodebatt på Østlandsendinga samme dag.

5. Mai hadde NYF/NRAF vårt møte med Vestereng. Advokat Håkon Gulbrandsen og Geir Sundet møtte. Vi presenterte problemene og møtte stor forståelse hos Vestereng. Tollvesenet ønsker et best mulig forhold til yrkessjåførene, og vil se på flere mulige tiltak. Vestereng opplyste at Oslo Tolldistriktsted har tatt kritikken over dårlig oppførsel fra enkelte tjenestemenn meget alvorlig. Omplassering av folk innad kan være en mulighet, bedre lokaliteter og omorganisering av selve ekspedisjonen vil også bli vurdert, ved f.eks å ha ei hurtigluke i tillegg slik det blir praktisert i endel andre land.

For å vise hvor skjerpa forholdene har vært nevnte Vestereng at enkelte sjåfører har kommet med drapstrusler til tolltjenestemenn, noe som selvsagt ikke kan aksepteres selv om det er slengt ut i sinne.

Det interessante nå blir om eksportsjåførene merker noen forskjell, det var tross alt for deres skyld vi drakk kaffen og spiste småkakene til Tollvesenet den 5. mai.

Møtet fant sted i en positiv atmosfære, og NYF/NRAF og Tollvesenet ønsker begge å videreføre dette samarbeidet. Dermed har eksportsjåførene en kanal som kan benyttes også i forhold til andre havner.

Hilsen Geir SundetTilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop