Re: Kjøre & hviletidReturn-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Tue, 1 Jul 1997 15:08:27 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Tue, 01 Jul 1997 15:15:46 +0200
From: Hans Kristian Magnor
Organization: hkm-Media
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Kjøre & hviletid
Resent-Message-ID: <"69JD6.0.GO4.55Gkp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/50
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Pål Handelsby wrote:
>
> Dette har vært et sentralt tema i denne spalten den siste tiden - i den
> forbindelse har jeg et praktisk spørsmål, som kanskje noen kan svare meg
> på?
>
> I kjøre-hviletid heter det blant annet :"Dersom det ikke er en fare for
> trafikksikkerheten, kan føreren fravike denne forordning for å nå fram til
> et egnet stoppested i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til
> sikkerheten for personer, kjøretøyet eller lasten."
>
> Kan noen gi meg argumenter/grunner som myndighetene vil kunne akseptere
> eller har akseptert - for å kunne bruke denne unntaksbestemmelsen?
>
> På forhånd takk
>
> Pål Handelsby

Heisann Pål.

Du stiller et meget bra spørsmål. I siste nummer av TransportMagasinet
kan du lese om en slik sak.
Her gjaldt brudd på kjøre og hviletid for å slippe å bli stående
innesnødd på fjellet mellom Oslo og Bergen. Sjåføren ble allikevell
dømt, men saken er anket. Etter hva jeg kjenner til finnes det ingen sak
som omhandler dette som har vært opp i norsk rett, og det finnes derfor
heller ingen presedens.
Jeg akter å følge opp denne saken videre, fordi jeg ar av samme
oppfattning som deg.
Når gjelder egentlig dette untaket i reglene?

Med hilsen

Hans Kr. Magnor


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop