Min Mening !Sundet TruckStop starter her serien MIN MENING!
Her slipper vi til innlegg av transportpolitisk og/ eller samfunnsmessig karakter som kan ha betydning for sjåfører.


08.04. 2013 Geir Sundet: Utenlandske trailersjåfører er ikke skyld i stengt E 39! Kronikk i Fædrelandsvennen Kristiansand 2013.

25.08.2009 Geir Sundet: Visjon og barrierer i trafikken Kronikk i Fædrelandsvennen Kristiansand 2009.

21.12.2000 Geir Sundet: Appell under ITFs verdensomspennende aksjon 1999. Holdt på Trailersjåførmøte på Krankai i Oslo 2.10.99.

03.04.2000 Geir Sundet: Kan hende det gjelder å redde vår jord? Dieselavgift, miljø, skatt og transportpolitikk. Kronikk i Klassekampen. Oktober 2000.

03.04.2000 Geir Sundet: Tilbake til steinalderen? Noen elementer i en revolusjonær politikk for godstransporten. Artikkel i tidskriftet Røde Fane. Hele artikkelen kommer i bladets 1. mai nummer.

Pål Steigan: Intelligente transportsystemer Konferanseinnlegg 26.11.98

23.02.2000 Geir Sundet: Etter dieselaksjonene i Norge i januar 2000: Hva nå for lastebilsjåførene? Faglig kommentar. Transportarbeideren

02.02.2000 Geir Sundet: Etter dieselaksjonene i Norge i januar 2000: Hva nå for lastebilsjåførene? Faglig kommentar. Avisa Klassekampen.

23.01.2000 Geir Sundet: Propaganda fra Naturvernforbundet? Kommentar til innlegget fra Naturvernforbundet FOR regjeringas dieselavgift

15.1.2000 Trailerulykkene på Agder i 1999. Innledning på åpent møte arrangert av langtransportutvalget i NTF avd. 61

Asbjørn Wahl: Mennesket og maktene

28.9.99 Geir Sundet: Hva skjer 5. oktober 1999? OM DEN INTERNASJONALE TRANSPORTARBEIDERFØRERASJONENS AKSJON 5. OKTOBER 1999.

28.9.99 Geir Sundet: Trailerulykker på Sørlandet og avsporing av trafikksikkerhetsarbeidet.

Asbjørn Wahl: ITFs aksjonsdag i vegtransporten 1999

Geir Sundet: Langtransportsjåfører på SKANDINAVISK TRANSPORTARBEIDERKONFERANSE.

02.09.99: Pressemelding fra aksjonen "For velferdsstaten" Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere - Norsk Helse- og Sosialforbund - Norsk Kommuneforbund - Norsk Lærerlag - Norsk Sykepleierforbund - Norsk Tjenestemannslag

02.09.99 Plattform for aksjonen "For velferdsstaten" Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere - Norsk Helse- og Sosialforbund - Norsk Kommuneforbund - Norsk Lærerlag - Norsk Sykepleierforbund - Norsk Tjenestemannslag

Asbjørn Wahl: Vokter av velferdsstaten. Artikkel i magasinet Velferd våren 1999. Også trykket i fagbladene til FO, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og Norsk Jernbaneforbund (forkortet versjon).

Asbjørn Wahl: Faglig kamp eller sosial dialog?

Geir Sundet: Miljøvern og religiøsitet Debattinnlegg fra diskusjonslista KK-forum 5. mars 1997.

Geir Sundet: Æsj, det er jo bare kjedelig statistikk! (Eller er det Jesus?) På trykk i Transportmagasinet våren 1997.

Geir Sundet: Transport og forurensing Debattinnlegg fra diskusjonslista KK-forum 2. november 1997.

Geir Sundet: Hva skjer blant trailersjåførene? På trykk i Klassekampen og Lindesnes avis våren 98.

Asbjørn Wahl: Slå pjaltene sammen. Samling av AF, YS og LO som langsiktig perspektiv. På trykk i Dagsvisen Arbeiderbladet sommeren 1998.

Geir Sundet: Hvorfor lederen i NYF går av! På trykk i Yrkes Transport nr. 4. 1998.

Asbjørn Wahl: Velferd og demokrati i globaliseringas epoke Trykt i magasinet Velferd nr. 5/98 under tittelen "Turbokapitalismen truer velferden".

Asbjørn Wahl: Tretten teser om globalisering Innledning holdt på Utenriksdepartementets seminar "Globalisering av verdensøkonomien" 27. oktober 1998.

Diverse artikler. Resultat og oppsummering fra de Danske og Franske trailersjåførenes aksjoner i 1996


Tilbake til: