Sundets TruckStop ønsker velkommen til
FAGLIGHJØRNET

Trailersjåfører i alle land - FOREN DERE!!!
Råd, vink og påstander om organisasjonsarbeid for langtransportsjåfører.
 

 Innhold:
 
Forsida Hvordan Maal Analyse Metode


 Tips:

Streik 96
Nyhetsside
Trailerhjørnet
Debatthjørnet
Nybegynnerhjørnet Tips:
 

ANALYSE

Skal man bli dyktig til å kjempe for sjåførenes framtid må man legge stor vekt på å kunne analysere. Det gjelder å se bak fasadene for å finne de objektive lovene som styrer utviklinga. Se interessemotsetningene så man ikke lar seg lure. NLF prøver å innbille sjåførene at de ikke trenger å være organisert fordi NLF kjemper for sjåførenes interesser, mens Carl I Hagen prøver å innbille sjåførene at landsomfattende tariffavtaler er til skade for sjåførene.
Sannheten tjener arbeiderklassen, og vi må lære oss å se flere trekk framover.

Den kunnskapen jeg har hatt størst nytte av er den dialektiske og materialistisk analysemetoden, som er arbeiderklassens metode. Den er i ferd med å gå i glemmeboka, fordi det er folk som Mao Tse Tung, Lenin og Stalin som har skrevet mest om den, og disse gutta står lavt i kurs i dag.

Den lille artikkelen "Hvor kommer de riktige tankene fra?" gir en kort og god oppsummering av den materialistiske kunnskapsteorien.

Mao Tse Tung svarte slik på spørsmålet over: De kommer fra den samfunnsmessige praksis og fra den alene. De kommer fra 3 slags samfunnsmessig praksis, nemlig
  • kampen for produksjon,
  • klassekampen og
  • vitenskapelige eksperimenter.
Uttallige foreteelser fra den objektive verden gjenspeiles i den menneskelige hjerne gjennom de fem sansene - synet, hørselen, lukte - og smakssansen og følelsen.
Det finnes to kunnskapstrinn, det første er sansende kunnskap, det andre er rasjonell kunnskap. Om vår rasjonelle kunnskap er en riktig avspeiling av den objektive verden eller ikke finner vi ut når vi prøver å forandre verden. Generelt sett kan vi si at når vi lykkes i å forandre verden hadde vi riktig kunnskap. Som regel må vi prøve og feile flere ganger for å komme fram til riktig kunnskap.

Ved å spise eplet finner vi smak og konsistens. Ved å produsere ting beviser vi at vi har forstått hvordan de er laget. Ved å aksjonere for parkplass eller streike for lønn får vi sosiale og politiske lærdommer. "Livet er som en støpejernsbit av dårlig kvalitet: Det er først når man slår til den at man ser hvor sprekkene er".

Derfor må vi delta i fagforeninga for å lære å drive fagforeningsarbeid.

.
Tilbake til toppen.
 
 

[Historier fra Motorveien] [Streik] [Nyhetsside] [Oppslagstavla] [Gjestebok] [Trailerhjørnet] [Biblioteket] [Debatthjørnet] [Nybegynnerhjørnet]