AKSJONSUKE FOR TRAFIKKSIKKERHET.

Tilsammen var mellom 10 og 15 av sjåførene i foreninga med i planlegging og gjennomføring av aksjonsuka.

Aksjon for trafikksikkerhet blant trailersjåfører!

Arrangert av Norske Yrkessjåførers Forening i Mandal.


Ni trailerulykker på noen få sommermåneder. Nå må bransjen bremse!

· I en ulykke kjørte traileren i rompa på en privatbil. I de åtte andre har trailerne vært aleine på veien og kjørt utfor eller velta.
· En bileier er involvert i fire av ni ulykker.
· En sjåførkollega er død. En annen er skadet for livet.

Norske Yrkessjåførers forening i Mandal har krevd, og fått gjennomslag for en lokal ulykkeskommisjon. Denne skal analysere ulykkene. Men allerede nå er en konklusjon rimelig tydelig:

De fleste har holdt for høy fart etter forholda!

Spørsmålet vi må ha svar på er: Hvorfor kjøres det for fort?
OG: Hvordan skal vi få redusert farten? Dersom vi sjåfører ikke har lært etter NI ulykker, hvor en kollega er død og en stygt skadd - hva skal da til?· Skal dyktige, erfarne og flinke sjåfører og transportfirma som prøver å utføre forsvarlig seriøs transport finne seg i denne utviklinga uten å reagere?
· Skal veistandarden mellom Søgne og Kvinesheia fortsette som den er til etter år 2007?
· Skal bileierne og speditørene fortsette å dumpe prisene for hverandre?
· Skal tidsfristene vi kjører under bli hardere og hardere?
· Skal størstedelen av sjåførlønna fremdeles være akkord?
· Skal alle andre bransjer enn vår få gratis etterutdanning?
· Skal stadig yngre sjåfører slippes til bak rattet?
· Hvorfor bygges det ikke parkeringsplasser og service anlegg for oss?
· Skal de aller fleste sjåførene fortsette å være uorganisert og bare føre debattene sine rundt kafé bordene og på fergene der ingen hører oss?

Disse spørsmålene har styret i Norske Yrkessjåførers Forening i Mandal gått ut med i flere aviser, i NRK Sørlandsendinga og i Sørvestlands TV de siste to ukene. I samme tidsrommet har en sjåfør omkommet og nok en trailer kjørt ut i den samme dødssvingen.

ØKONOMI ER ET STIKKORD VI IKKE KOMMER UTENOM.

Tid er penger. «Just in time» prinsippet har gjort bilen til lagerplass. Dumping av priser krever 110% utnytting av bil og sjåfør. Utvidelse av bilparken krever mange nye sjåfører, ofte unge og uerfarne - dårlige arbeidsforhold - gjennomtrekk av sjåfører. «Sjåfører er som tomater. Jeg presser saften av dem- og skaffer nye». Noen som kjenner seg igjen?

Vi veit at:

· Veistandarden er dårlig.
· Kjøre og hviletidsbestemmelsene passer ikke til kjøringa.
· En rekke tekniske forhold spiller inn.

Vi veit også at:

· Endel sjåfører kjører på doble skiver. (Vær klar over at du kan miste sertifikatet)
· Endel firmaer legger opp for harde ruter for sjåførene.
· Endel sjåfører føler seg pressa og tør ikke si nei. (Mange tør ikke en gang innrømme at de blir pressa).

MEN:

Dette er ingen unnskyldning. Farten skal tilpasses forholda uansett, både veiens beskaffenhet, størrelsen på lasset og egen erfaring. Vi må tør å si nei! Til syvende og sist er de vi sjåfører som må bremse!

· Alle kan være uheldig, et uhell kan skje for den dyktigste.
· Det som har skjedd på sørlandet i sommer har brukt opp tabbekvota for oss alle!
· En eier er involvert i nesten 50 % av ulykkene. Vi spør oss: Er dette en rein tilfeldighet?

Bli medlem!

Norske Yrkessjåførers Forening har gått hardt ut. Det har vi gjort for at forholda i bransjen skal bli bedre for oss sjåfører, det er vår arbeidsplass det gjelder.

Vi har klart å hevde sjåførenes synspunkter i massemedia ved å kreve:
Bedre tid til å utføre jobben, bedre veier, bedre opplæring, flere og bedre parkeringsplasser, laste og losshjelp på terminalene.
Vi har fått nedsatt en lokal ulykkeskommisjon med deltakere fra politi, veivesen, lastebileiere og sjåfører. Vår representant er Per Strømme, Telefon 38267449 Mobil 942 94096. Har du tips kan du ringe.
Dette hadde vi ALDRI fått til uten en organisasjon. Vi trenger deg som medlem. Hvorfor skal en liten gjeng av oss jobbe for alle mens resten sitter på raua og ser på? Er du enig? Fyll ut den vedlagte innmeldingsblanketten og gi den til oss, eller send den inn til forbundet sjøl. Formannen i NLF, Kaare Hodnemyr har uttalt:
«Jeg tror ikke vi klarer å løse problemene knytta til kjøre og hviletida før sjåførene er organisert"» Vi er enig.

Åpent debattmøte

. Lørdag 14. September klokka 15 debatteres ulykkene i Gamle Postgården i Mandal sentrum. Panel av folk fra ulykkeskommisjonen. Alle velkommen.

Kjør lovlig!

Privatbilister på Sørlandet begynner nå å se på trailersjåfører som villmenn i trafikken. Hjelp oss å knekke denne oppfatninga NÅ STRAKS! Vi vil oppordre alle til å TILPASS FARTEN ETTER FORHOLDA, KJØRE I MAKS 80 KM/T, OG MAKS 50 OG 60 I SONENE. Dette vil være en demonstrasjon på at vi er noen som tar ansvar!

Norske yrkessjåførers forening i Mandal ønsker å jobbe for å fremme trafikksikkerheten denne høsten. Vi ønsker å arrangere et kurs i slutten av oktober på Glattkjøringsbanen i Kristiansand i samarbeid med bl.a Bil og MC skolen i Mandal. Er du interessert? Kontakt oss straks.

Styret i Norske Yrkessjåførers forening i Mandal kan kontaktes:

Geir Sundet, Grimestad Transport/ Håkull Privat tlf 38262941 GSM 90186360
Vidar Skjebstad, MB&T. GSM: 900 32216
Tor Sverre Wiblemo, Åkset Transport Privat tlf 38264411 og 38269557
John Olsen, MB&T Privat tlf 38260712 GSM: 900 32214
Roy Lie, Grimestad Transport/ Håkull Privat tlf 38267549 GSM 90186360
Per Strømme, T Fredriksen & Sønn, Tlf 38267449 Mobil 942 94096

Norsk Rutebilarbeiderforbund sentralt: tlf 22203200 fax 22115939


Takk for at du tok det tid til å lese dette. God tur videre. Trenger vi å si ... KJØR FORSIKTIG?
Tilbake til
NYF-sida