Pass på! Du er kanskje på vei til Vorkuta!
I Sibir!.......glemte du kanskje kaffepengene til verten???
Går det ann å trekke noen lærdom av dette?

Truck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck StopTruck Stop Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Trailersjåfør Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkultur Arbeiderkulturtrucking trucking trucking trucking trucking trucking trucking trucking transportation transportation transportation transportation transportation freight freight freight freight freight freight freight freight freight Geir Sundet Geir Sundet Geir Sundet Geir Sundet Geir Sundet Geir Sundet Geir Sundet Geir Sundet xxx trains trains trains trains trains trains trains trains trains trains trains xxx drivers drivers drivers drivers drivers drivers drivers drivers drivers drivers women women women women women women women women women women women women women women England Trucking England Trucking England Trucking England Trucking England Trucking England Trucking England Trucking whiskey whiskey whiskey whiskey whiskey whiskey whiskey whiskey whiskey whiskey Cowboy Cowboy Cowboy Cowboy Cowboy Cowboy Cowboy Cowboy Cowboy Cowboy Vest Agder Vest Agder Vest Agder Vest Agder Vest Agder Vest Agder Vest Agder Vest Agder xxx Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Forklift Arbeider Arbeider Arbeider Arbeider Arbeider Arbeider Arbeider Arbeider Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur Litteratur xxx Writing Writing Writing Writing Writing Writing Writing Writing Writing books books books books books books books books books books books books books jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping shipping president president president president president president president president president president president president president Truckers News Truckers News Truckers News Truckers News Truckers News Truckers News Truckers News Truckers News Truckers News Truckers News drivers drivers drivers drivers drivers drivers drivers drivers drivers recruiting recruiting girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls teenage teenage teenage teenage teenage teenage teenage teenage teenage teenage teenage teenage teenage safety safety safety safety safety safety safety safety safety safety marx marx marx marx marx marx marx marx truck driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver driver Truckers USA Truckers USA Truckers USA Truckers USA Truckers USA Truckers USA Truckers USA Truckers USA Truckers USA Truckers USA men men men men men men men men men men men hot hot hot hot hot hot hot hot hot hot wild wild wild wild wild wild wild wild wild wild wild xxx wild wild country music country music country music country music country music country music country music country music country music country music country music country music country music country music country music country music rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll music music music music music music music music music music music music music music music music music music magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine magazine education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg jpeg adult adult adult adult adult adult adult adult pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures pictures europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe europe Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance dance flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising advertising xxx travel travel travel travel travel travel travel travel travel travel travel travel travel travel travel travel truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship ship information information information information xxx information information information information information information information information information information information information information information information information information school school school school school school school school school school school school school school school school school school cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy cowboy modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet Sørlandet