Tron Øgrim er død

 
 
 
av Geir Sundet
 
 

Det er trist.
Tron preget samfunnet og folk rundt seg i de 59 åra han levde mer enn de aller fleste andre jeg kjenner og har kjent. Han var en mann som gjorde inntrykk. Han inspirerte og satte i gang prosesser, både i i samfunnet og inne i folk.
Tron Øgrim påvirket også livet mitt, på flere ulike måter og på flere plan.
AMP(ml),
partiet han var fødselshjelper for, påvirka livet mitt på mange måter. Her var arbeider et hedersord, og arbeidere blei sett opp til og lagt til rette for. Det arbeidsfolk gjorde og tenkte var viktig.
Klassekampen,
avisa han grunnla, var den direkte muligheten for meg til å begynne og skrive. Først artikler og reportasjer som blei kalt arbeiderkorrespondanse - om streiker og ting som skjedde i lokalmiljøet. Deretter historier fra arbeidsplassen - fra landeveien - mange av dem seinere trykt i Transportmagasinet og på Sundets Truckstop. AKP(ml) eide og dreiv avisa Klassekampen. I en periode fikk vi veldig bra hjelp til å utvikle skrivingen i avisa.
Øl
Tron lærte meg å drikke trappist øl fra Belgia. Vi var sammen på noen møter på søttitallet, og jeg besøkte han noen ganger på åttitallet. Han hadde sjøl jobba som bryggeriarbeider, og en periode jeg kjørte mye på Belgia anbefalte han ølet fra munkene.
Telefonsamtaler
Vi ringte hverandre innimellom. Han ringte en gang jeg var på vei hjem fra Italia. Da hadde han planer om en serie for NRK, tror jeg, om arbeidsfolk, og lurte på om han kunne være med på trailertur. Den blei aldri noe av. Det blei det heller ikke av forespørselen om jeg skulle til Jugoslavia, sånn at han kunne få lift til et Esperantomøte.
Jeg ringte en gang fra en kafe i NordSverige for å skryte av en artikkel han hadde skrevet. Hadde drukket kaffe og lest artikkelen som gjorde turen videre mye lettere. Da tror jeg han blei flau.
Internett
Da jeg åpna dette nettstedet hadde Tron åpna sitt første nettsted "Under en stein i skogen" et par måneder tidligere. Det var en direkte inspirasjon, noe jeg skreiv på nettsida. Se historisk førsteside. Her lenkes også tre av Trons artikler.
Besøk
En gang på åttitallet da jeg besøkte han hjemme prata han masse om datamaskiner. "Tenk deg at det befinner seg en landsby inni denne kassa" sa Tron. "Jeg er bare kjent i hovedgata, men noen kjenner alle smuga og bakgatene". Dette var lenge før vi åpna nettsteder. Til det hadde han hjelp av sine teknologiske nevøer og Martin Raknerud - Gatas Parlament, mens jeg måtte finne ut av htmls hemmeligheter på egnehånd gjennom å leite i bakgatene. (Seinere fikk jeg også glimrende hjelp av Don Martin til å utvikle Truckstoplista.)
Bøker
Jeg har seks av Trons bøker i bokhylla og har lest i alle fall to til på biblo. I fødselsdagselskapet på hans femtiårsdag i 98 fikk jeg boka om Sportsgærningene av han! Veska jeg skulle gi han, fra Truckstoppen på Vechta i Tyskland, fikk jeg aldri levert. Tidligere fikk jeg Tyskeren mot Stretermish - begge med kameratslige dedikasjoner - den ene til Steppeulven - den andre til Geir. Hyggelige minner.
Hefte
Av de tinga Tron skreiv tror jeg hefte om Proletariatets Demokratiske Diktatur var det som gjorde størst inntrykk der og da. Lesverdig for alle også i dag. Beskriver et diktatur som er tusen ganger mer demokratisk enn kapitalismen - som sjøl har definert seg som Demokratiet - the one and only - uansett hvor udemokratisk det er.
Intervju
Ei gang på slutten av nittitallet da Tron skulle velge fem favorittnettsteder for Aftenposten var Sundets TruckStop en av dem. Det førte til at Simen Tvetereid blei med til Italia og lagde reportasje.

Tron begraves i dag. Med han forsvinner en stor og viktig personlighet fra de levendes rekker. Derfor flagger vi på halv stang på TruckStoppen.

- Men det gror i fotsporene til gamle Müntzer. Det ser jeg av alle minneorda fra de unge på nettet. Det er gledelig. Tron forsvinner nok ikke så lett.

Det finnes en Minneblog for Tron