Trailerulykkene på Agder i 1999.


Av Geir Sundet.

Dette er ei innledning som blei holdt på et møte arrangert av langtransportgruppa i NTF avd. 61 i Kristiansand 15.1.00

Innledning.

Kort om tema.

I Norge som helhet har dødstallene på landeveien gått ned fra 1998 til 1999 med ca 50 personer. På Agder har tallet økt.
Det endte på 20 i Aust Agder - 19 i Vest Agder.

MÅLSETTING MED MØTET:

Vi er samla med et mål for øye: For å få til det må vi
Vi håper at vi IKKE Jeg sier dette fordi det er en beklagelig biside i en del av de uttalelsene som har kommet til nå., nemlig at SJÅFØREN HAR SKYLDA, DET ER HANS ANSVAR, OG SÅ ENKELT ER DET.

Helt konkret ønsker jeg at:
Vi har altså til sammen 39 dødsfall i trafikken på Agder i hele 1999, og tallet har økt fra 1998. La oss være enig om at dette er tragisk.

Hans Seland, trafikksjef i Statens Vegvesen - Vest Agder sa i et debattprogram på NRK Sørlanddsendinga: -"Det er en grusom situasjon for de pårørende, for de skadde og for de som må rykke ut og jobbe i disse situasjonene".

Jeg er enig. Men samtidig synes jeg det er PÅFALLENDE at Seland, i et program som bare dreide seg om trailere, tilsynelatende glemmer at det også er en grusom situasjon for oss yrkessjåførene og familiene våre. Først og fremst selvsagt for de som direkte blir involvert i disse ulykkene. Men E-18 og E-39 er også vår arbeidsplass. Ulykkene vi er involvert i er arbeidsulykker. Du gleder deg ikke til å gå på jobb når du leser i avisen om blodveier og dødstrailere, når leserne skriver at de ikke tør ferdes sammen med oss lenger og at vi burde vært borte. Og om man ikke bryr seg om trailersjåførene som mennesker, bør man tenke på dette: Den overordnede faren med dette er stress, og stress er trafikkfarlig.

ÅRSAK TIL ULYKKER I TUNGTRANSPORT GENERELT.

La meg peke på noen åpenbare årsaker for tungtransportens del:
· Økt tidspress. Vårt økonomiske system har omgjort alt til varer. Markedet bestemmer. Det har ført til en langt hardere konkurranse i transportsektoren. Det har ført til stadig
· Økt trafikktetthet. Dårligere kollektivløsninger, økt personbilisme og volumøking i varetransport.
· Dårlig lønnsomhet. Lav inntjening, en rekke firma avlønner sjåførene med akkord for kjørt distanse eller provisjon av bilens inntjening, ofte uten minstelønn eller ventelønn.
· Dårlig veistandard. Smal og svingete tofeltsvei uten midtrabatt, ujevn veistandard.

Å LEGGE ALT ANSVAR FOR ALT DETTE OVER PÅ TRAILERSJÅFØRENES SKULDRE ER Å RETTE BAKER FOR SMED, DET ER Å LUKKE ØYNENE FOR VIRKELIGHETEN.

I tillegg har vi:
· Dårlig organisering. Bransjen som helhet er dårlig organisert. Altfor mange firma har dårlig moral og dårlige rutiner. Sjåførene er elendig organisert, få firma har tariffavtaler, dårlige lønns og arbeidsforhold er resultatet. Alle slåss mot alle. Man får ikke trafikksikkerhet av slikt.
· Dårlig planlegging. Planlegging av trafikksikker forsvarlig transport eksisterer nesten ikke. Her kommer både bileier og speditørene inn med et stort ansvar.
· Manglende opplæring. Utdanningen er mangelfull. Etterutdanning mangler totalt for sjåfører. Stor gjennomtrekk av sjåfører. Nye biltyper, teknologisk og teknisk utvikling stiller nye krav.
· Kompliserte regelverk. Negative eksempler på misforstått kontrollvirksomhet.
· Økt stress. Kombinasjon av alle faktorer. Tid er penger og just in time.
· Sjølmord. En rekke ulykker hvor yrkessjåfører er involvert er rene sjølmord. Bl.a avdekka i rapport fra Sintef 1999.

Det bør også slås klart fast at trailersjåførene er uskyldig i de fleste ulykkene de er involvert i.

ADVARSEL: Vær ytterst forsiktig med å pisk opp stemningen om dødsmaskiner og blodveier.
Syndebukkfunksjonen er enda en stressfaktor og stress er en klar ulykkesfaktor. Når tante Olga i Kragerø ikke lenger tør kjøre til Kr.sand for å feire jul bør også media tenke seg om.


KARTLEGGE PROBLEMETS STØRRELSE.

Torstein Nilsen, Aust Agder trafikkontor og Egil Elle fra Mandal kan si mer om det, men la meg kort slå fast: I Vest Agder var ingen lastebiler i nærheten av de første 18 dødsfalla. Helt fram til 21. desember - da omkom en av våre egne kolleger ved at vogntoget hans dro av veien ved Flekkefjord klokka fem om morgenen, og sjåføren omkom. Fevennen skreiv:
Det skal ha vært stedvis snøslapset og glatt veibane på ulykkesstedet,
men det er usikkert om dette var en medvirkende årsak til ulykken.
Det var alt jeg fant i media om årsaken til denne ulykka. Ingen oppfølging. Hvorfor?

6 dager før leste jeg denne lille notisen i Bergens Tidende:
Vegdirektoratet vil kutte nattbrøyting
Vegdirektoratet vurderer å kutte all nattbrøyting på veiene i flere fylker
og halvere antallet innleide brøytebiler.
Årsaken er pengemangelen i Statens vegvesen.


Jeg har starta med disse sakene for å få fram et poeng som jeg mener er viktig: ALLE involverte parter må delta for å få sikkerheten på plass.

ANSVARET HOS DE INVOLVERTE PARTER

Å skyve alt ansvaret over på sjåføren er et blindspor.

Medias rolle.

Jeg var inne på medias rolle. Vi lurte på om vi skulle invitere en fra media i panelet, men var redd det ville bli for stor fokus på media. De gjør på en måte jobben sin. De selger nyheter. Avisene trykker ikke nødvendigvis det som er best for trafikksikkerheten, men det som selger aviser. Vi har invitert NRK, Fevennen, Agderpost til å dekke møtet. (I ettertid er det fint å konstatere at både Fædrelandsvennen, Agderpost og Dagbladet Lindesnes fra Mandal møtte opp og skrev bra referater. Se - Hele bransjen er råtten Agderposten, - Ikke heng ut trailersjåførene Fedrelandsvennen og Traileropplæring refses Agderposten
Det skal de ha honnør for. Etter å ha lest avisene før dette møtet har jeg mest inntrykk av at samtlige dødsfall skyldes trailere. Vi vet at det ikke er sånn.

MYNDIGHETENE

Det som etter min mening har sviktet mest til nå er myndighetene i Aust Agder.

Det mest FUNDAMENTALE MANGLER ETTER MIN MENING, OG HAR MANGLA I HELE ÅR: ANALYSEGRUPPE - ULYKKESKOMISJON i AUST AGDER.

NTF i Aust og VestAgder gikk 9. Desember ut for å kreve nedsatt en slik kommisjon, men trakk meldinga etter at Vegsjef Ellevset i Aust Agder hevda et det allerede VAR nedsatt BÅDE ei analysegruppe i Aust Agder, og en FELLES ULYKKESKOMMISJON for Aust og Vest Agder. Det viste seg i ettertid at dette IKKE medførte riktighet.
Det finnes INGEN som lager samlende oppsummeringer og analyser av lykkene. Finner sammenhenger - finner årsaker, presenterer ideer til forebyggende tiltak. Dermed blir det i stor grad opp til avisene å finne årsaker. Og hvem vil påstå at det er det mest gunstige? Hvilke forutsettinger har en journalist som kan litt om alt til å være ekspert på trafikksikkerhet? De har sitt fag som de kan, men det er ikke trafikksikkerhet.
Og når ingen har analysene, ingen tar grep, så er det mange som føler behov for å stå fram og vise handlekraft. Politisk handlekraft. En av ordførerne i Aust Agder krever at hastigheten må settes ned i svingen der trekkvogna mista tralla. Hvorfor det???? Det har jo ingenting sammenheng med årsaken??? Han kunne likegodt mistet den på Stoasletta ved Arendal. Nei, men han viser at han gjør noen. Dette er ille. En annen foreslår at hastigheten for tungbiler bør settes ned, men ikke hastigheten for småbiler. Like ille. Dette er utspill for galleriet som ikke vil ha noen positiv effekt.

En annen måte å vise handlekraft er få straffa noen.

- Det største avsporinga i trafikksikkerhetsarbeidet står de for som sier: Det er sjåførenes ansvar. Alle andre påpekinger er avsporing og ansvarsfraskrivelse. NEI NEI NEI. Den som målbar dette synet sterkest var Paal Sodefjed fra Trygg trafikk i Aust Agder.

- Alle sjåfører har ansvar for en rullende "bombe" . Det nytter ikke å fraskrive seg dette ansvaret. Sa Paal Sodefjed i Agderposten 21. september.

Sodefjed har etterpå, bl.a i en artikkel i Transportarbeideren moderert dette utsagnet. Det er respektabelt. Faren i en slik tenking er nemlig at man ikke trenger å gjøre noe mer enn å straffe sjåførene.

Torbjørn Eikeland fra Statens Vegvesen i Aust Agder gav utrykk for et tilsvarende syn i Fævennen.
Mitt inntrykk er at påtalemyndigheten ikke våger å gå til retten med dødsulykker uten skråsikre bevis på uaktsomhet… det må være lov å spørre hvorfor ikke trailersjåførenes ansvar også blir prøvet for retten i større grad. Torbjørn Eikeland i Fædrelandsvennen 23. September . Avisa sier videre:
Ansatte ved Biltilsynet i Arendal mener påtalemyndigheten henlegger saker som omhandler dødsulykker med trailere for lett. De mener sjåførene i sterkere grad må ta ansvar for handlingene sine.

Nei, nei nei. For det første. Hvorfor snakker man om ikke om de andre 75%? Hvorfor innsnevre det til trailersjåfører? På den andre siden: Vi har trailersjåfører som nesten har fått ødelagt livet sitt fordi de helt uskyldig har kommet i situasjoner som har ført til dødsulykker - blitt anklagt for uaktsomt drap, og frikjent langt tid i etterkant. De mister sertifikat og jobb. Se: Fri fra stempel som drapsmann.

Vi vil ikke undra oss vårt ansvar, derfor er det bl. a VI SJÅFØRER som innkalle til dette møte, og ikke verken bileierne, speditørene, politiet eller Statens Vegvesen - ELLER TRYGG TRAFIKK.

Leder i Transport Per Østvold sier:
Det skjer nesten automatisk at tiltale blir reist, særlig i de tilfeller der
yrkessjåfører er involvert.

Jurist Kjell Vidar Andorsen: Hendelige uhell er ikke straffbar uaktsomhet og drap.
Og jeg sier ikke at vi ikke skal etterforskes eller straffes, men det skal ikke være noen automatikk i dette. Vi er ikke automatisk forbrytere fordi om vi blir involvert i ei trafikkulykke.

Jeg skal kort minne om en konkret ulykke til i Vest Agder. 8. Desember blei hele 7 personer skadet i en og samme ulykke på Søgnesletta. Politiet drev biljakt etter en sjåfør som hadde kjørt over en hund. De fikk en trailersjåfør til å stille bilen på tvers over veien, og fanga på denne måten en del bilister som den forfulgte braste rett inn i. Og som vi alle veit, Statsadvokaten henlegger saken. Ikke grunnlag for straff.

En av grunnene til at vi ikke bad politiet om å sitte i panelet er at tilliten til dem er svekka. Jeg veit ikke om de har så mye å lære oss om mer trafikksikkerhet.
Eikeland fra biltilsynet i Arendal kan sikkert få et avisoppslag i denne saken hvis han vil.

Trailerulykken utgjør en liten del.

I halvparten av ulykkene i Aust Agder har det vært lastebiler involvert. Altså, til sammen ca 25% på Agder. Men - involvert? En av ulykkene var altså en sjåfør som kjørte ut på glatt føre.
En annen var en sjåfør som lå og sov på en opplyst parkeringsplass i Aust Agder, godt ute av veien, og blei PÅKJØRT av en privatbilist som så omkom. Trailerulykke? Like lite som ulykka politiet arrangerte på Søgnesletta, SELV Om det var en semitrailer "INVOLVERT" også der.

Følgelig er det viktig å ikke gjøre ulykkene på E-18 og E-39 til TRAILERULYKKER. Da unngår man å snakke om nærmere 80% av ulykkene. Her har media en stor oppgave, og de som i første rekke forer dem med opplysninger: Statens Vegvesen.

Litt mer om myndighetene.


Lastebileierne og Arbeidsgiveransvaret.

Advoktat Robert Aksnes i NLF blei intervjua på Sørlandsendinga torsdag om arbeidsgivers ansvar i en konkret ulykke. Jeg har notert fra tape:
- For det første er det et ansvar sjåførene har.
- Sjåføren her sånn har på sin side handlet i strid med instruks…
- Sjåføren selv her - hvis det er riktig hva han selv sier - hvorfor har han da tatt av gårde og kjørt? Det henger ikke på greip. (Dette er ordrette sitater).

Så sier Aksnes: Nå ønsker jeg ikke å forhåndsproserere saken. Det ARK ikke sier noe om, det er jo da sjåførens ansvar, at enten han er ansatt eller eier lastebilen selv, så er det den som kjører bilen som har det fulle og hele ansvar når det gjelder å forsikre seg om at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand.

…Det er helt feil å pålegge sjåfø… unnskyld arbeidsgiver noe ansvar her.

Programleder:
Har ikke arbeidsgiver noe ansvar her?
- Aksnes: Hvis det er en sikringsbolt som visstnok skal mangle, så er jo bilen godkjent med denne borte, og det som er arbeidsgivers ansvar er å sørge for at bilen fremstilles jevnlig til EU kontroll. Det er regler som sier at det skal gjøres en gang i året, og det har dette kjøretøyet vært.

Tilslutt sier Aksnes:
- Det er riktig som ARK sier. Flere av sjåførene blir utsatt for press. Dette presset er like mye rettet mot arbeidsgiver som arbeidstaker.
- Dette skyldes kundene, speditørene, oppdragsgiverne som ønsker å ha varene fram fortere enn det lar seg gjøre innenfor gjeldende regelverk.

Jeg synes dette er et glimrende utgangspunkt for å belyse arbeidsgiveransvaret. ALT ansvar ligger på sjåføren etter Aksnes mening. Hva skal så en sjåfør gjøre? Når han ser noe er galt? Spørre arbeidsgiver? NEI! For hvis arbeidsgiver sier han kan kjøre SÅ HAR HAN ALLIKEVEL ANSVARET??? Skal han nekte å kjøre? Da får han sparken!!!
Vi har sett den samme Aksnes i avisreferatene etter rettsaka mot GD Svendsen. Hvis noen skal dømmes er det sjåførene.

SJÅFØRENE.

Hva kan vi gjøre?

Vi sitter med et stort ansvar - ingen tvil om det. Og vi sitter nederst. Et litt uærbødig utsagn:
Den som sitter nederst på vaglen får all dritten i hode uansett hvem som slipper den.
- Vi må i langt større grad NEKTE å utføre farlig oppdrag. Dette er lett å si, svært vanskelig å gjøre. Det presset Aksnes snakker om kjenner vi altfor godt. Derfor må vi LØFTE I FLOKK: Organisering.
- I 996 blei det - etter sjåførorganisasjonens initiativ - nedsatt en ulykkeskommisjon i Vest Agder. Rapport med mange verdifulle konklusjoner. Manger er IKKE fulgt opp. Bl.a åpen bakaksel. OG utdanning. OG speditørenes ansvar.

Lær av båt og togulykkene.

I en leder i Klassekampen like etter togulykka stod det: Å konkludere med menneskelig svikt at ingen konklusjon. Det er bare et utgangspunkt. Det gjelder å finne systemsvikt.

Min konklusjon:

Man kan velge å fortsatt si: Sjåføren har ansvar. Straff sjåføren. Problemet er løst.

Det vil føre til: Flere ulykker og flere ødelagte liv.

Eller: Man kan si: Noe er galt med transport bransjen, og den måten vi organiserer samfunnet vårt. Vi må bruke lovverk, påbud og holdningsendringer i ALLE grupper for å komme videre.
Møtet hadde et panel som bestod av:

Og en møteledelse som bestod av:

Andre innlegg i serien MIN MENING !

Tilbake til
www.sundet.no