Appell under ITFs verdensomspennende aksjon 1999.
Holdt på Trailersjåførmøte på Krankai i Oslo 2.10.99.


Av Geir Sundet.

  1. Arild Edvardsen. For mange år siden var predikant Arild Edvardsen fra Sarons Dal i Kvinesdal på misjonsferd i Indonesia for å frelse sjeler. I et beinhardt undertrykkingsregime blei han ønska hjertelig velkommen av myndighetene. Mange undra seg. Hvorfor? I følge Arild sjøl: Fordi han fikk folk til å se oppover i stedet for framover. Herskernes tanker blei ikke utfordra og kunne fortsette å herske.
  2. Filosofi. Jeg har ikke tenkt å misjonere. Jeg vil at dere skal se framover. Jeg har istedet tenkt å snakke om filosofi. Om tenking. Om åssen vi tenker - hvor tankene kommer fra - og hvor tankene fører oss.
  3. Hjernen i benk. Tankeprosessen skjer i hjernen. Når dieselpumpe ikke funker skikkelig setter vi den i benk og justerer. Kanskje trenger hjernen av og til også ei justering? Av og til lar vi oss lure av det vi ser. Vi feilberegner. Det så ut som bilen foran lå i 90, men den stod stille. Vi lærer oss å tolke signaler, men det hender også at noen sender ut falske signaler. Når noen blinker til venstre blir vi overaska hvis de svinger til høyre.

  4. Jeg vil be folk om å se på meg. Takk. Så vil jeg be dere om å se dere om å se i nakken på personen foran. Så til venstre. Så til høyre. Takk! Som proffe yrkesutøvere ser vi langt fram når vi kjører. Vi ser bakover i speilen, varierer blikket hele tida mellom det nære og det langt framme, det bak og det på sidene for å få en best mulig oversikt over virkeligheten. Innimellom studerer vi kartet eller snakker med kjentfolk for å finne veien sånn at vi kan gjøre de riktige veivalgene som fører oss dit vi skal. Tankene våre er en avspeiling av den virkeligheten vi kjører gjennom. I beste fall en tilnærmet riktig avspeiling.
  5. Spørsmålet mitt: Tenker vi på samme måte når det gjelder bransjen vi jobber i, og når det gjelder sjåførenes framtid? Er vi like nøye med å planlegge turen, spørre kjentfolk, vurdere fallgruver som lave underganger, broer med lavt akseltrykk osv.
OG Spørsmålet er IKKE MINST: HVORDAN skjer tenkinga???

Min første påstand er altså:
En annen påstand jeg kommer tilbake til er denne:

Jeg håper vi kan bruke dette møte til å tenke gjennom: Hvor befinner vi oss? Hvor skal vi? Og hvordan kommer vi dit?

Hvor befinner vi oss?
Hvor skal vi?
  1. Hvor er losseplassen i dette bildet? Et yrke med regulert arbeidstid, ryddige lønnsforhold, truckstoper og serviceanlegg. Et yrke man kan ha hele livet. Dette er kollektive goder, ikke individuelle goder. Vi er på jakt etter fellesgoder og ikke trynetillegg. Kollektive og ikke individuelle avtaler.
  2. Hvor går veien? Her må vi se i speilen etter gode erfaringer i fortid - og framover. Kort og langt.


Tilslutt:
Hvem skal gå i spissen?


Jeg har brukt opp tida. Takk for meg. TRE utfordringer:


HELT KONKRET: VI TRENGER SJÅFØRER SOM ER VILLIG TIL Å GÅ I SPISSEN. SOM ER VILLIG TIL Å TA PÅ SEG DEN STORE OPPGAVA Å LEDE RESTEN AV MILJØET. DERE ER UTFORDRA. MELD DERE.


Andre innlegg i serien MIN MENING !

Tilbake til
www.sundet.no