Miljøvern og religiøsitet

Artikkelen er et redigert debattinnlegg fra diskusjonslista KK-forum 5. mars 1997
(Rebel er avisa til RØD UNGDOM).Rebell er et bra blad. Forrige nummer hadde et dritsterkt intervju med
Borgersrud og en viss MArtin fra Gatas Parlament. Vel verd å følge med på.
Siste nummer har blant mye anna en signert artikkel om miljøvern, kalt
"bilisme og kapitalisme" som kanskje kan tjene som utgangspunkt for
diskusjon. Jeg er uenig i flere ting i artikkelen. Det er ikke interessant
HVEM som har skrevet artikkelen, jeg angriper ikke forfatteren spesielt.
Artikkelen har samme hovedlinja som miljøbevegelsen og den revolusjonære
bevegelsen har hatt i mange år, så jeg kunne også laga et alment innlegg om
dette. Jeg mener denne linja er for SLØV, nærmest RELIGIØS, fordi den
tildekker, gjør ikke skikkelige undersøkelser, henger seg opp i underordnede
problemer og går ikke til kjerna av problemene. Nemlig kapitalismens
aksellererende transportBEHOV. Kunstig oppstått ved at produksjon flyttes
til de områda hvor arbeidskrafta til en hver tid er billigst. Samfunnsmessig
forurensing og energisløsing for å tjene private kroner. Markedsliberalisme.

Artikkelen blander sammen to områder i sekkeposten "Bilisme". Her er
nødvendig transport av potetene fra Hedmark, melka fra Jæren, kjøttet fra
Haugesund og druene fra Italia sammen med matpakkekjører Olsen under
betegnelsen "bilismen". Her er privatbilisme og landeveitransport, trailere
og Jaguarer i ei suppe.

Påstanden er "Bilismen forurenser".
Konklusjonen er: Nei til veibygging.
Vanligvis kreves det også: Alt gods må gå med tog eller båt.

Hva skiller en borgerlig og en revolusjonær miljøpolitikk?
Folk som jobber i landeveistransportsektoren ønsker også en behagelig og god
arbeidsplass. Når veivesenet endelig retter ut svinger og trafikkfarlige
gjeitestier setter miljøaktivistene seg foran gravemaskinen for å bekjempe
"den forurensende bilismen". "Jo jæveligere veien er, jo mindre trafikk og
jo mindre forurensing" - og jo jæveligere arbeidsforhold får vi. Dette er et
problem, eller hva? Om ikke annet må det være et taktisk problem for
akrtivistene. Og endel transport er nødvendig.

1. Tese 1: "Bilismen forurenser".
Dette er selvsagt sant, først og fremst CO2 gass. Men: Peisfyring forurenser
også. "Kosen på bjørnepelsen foran peisen dreper!" Dårlig overskrift? Vær
konkret: Hvor stor del CO2 kommer fra "bilismen"? Hvor stor del kommer fra
peiskosen? Eller fra oljefyren?
Hvis dere begynner å leite: Det er nesten umulig å finne talla! Jeg har
snakka med miljøaktivister som jobba i Miljøvernepartementet, og de klarte
IKKE å gi meg statistikk over hvor mye CO2 som kom fra trailerne!! Så nå har
dere sjansen!!
2. Bilisme og bilisme. Hvor stor del av "bilismens" utslipp kommer fra
privatbilene? Fra trailertrafikken? Hvilket problem er størst? Hvor skal vi
ta fatt?

RELIGIØS.
Man trenger ikke undersøke disse tingene hvis man er religiøs. Man kan bare
fortsette å si: Bilismen forurenser. Kamp mot veibygging. Artikkelen i Rebel
sier: "Biltrafikken står for store utslipp av drivhusgassen CO2 som fører
til... Likevel drives det storstilt veibygging."
La oss omskrive litt. "Båttrafikken står for store utslipp av SO som fører
til... Likevel drives det storstilt båtbygging."

Hva er årsaker? Hvilke alternativ finnes? Artikkelen sier at eierne av
bilindustrien ønsker å selge biler, derfor masse veier og forurensing og
dritt. Såvidt jeg kan se blir dette forklart som HOVEDGRUNNEN, i tillegg til
en misforståelse av hva "just in time" prinsippet vil føre til.
OK. Det er sjølsagt riktig at bilindustrien vil tjene penger, men veldig
forenkla. På alle felt er det kapitalister som prøver å gjøre profitt, også
her. Så hva er spesifikt.

DE TALLA JEG HAR FÅTT TAK PÅ ER NOEN ÅR GAMLE OG KAN VÆRE GALE, MEN MELLOM
15 OG 20% AV CO2 UTSLIPPA KOM FRA
PRIVATBILISMEN OG MELLOM 5 OG 10% FRA TRAILERNE. TILSAMMEN CA 25%. (Hvor
kommer de andre 75% fra?)

BILISME HANDLER OM TRANSPORT.
Alle land trenger et transportsystem, en såkalt infrastrukt. Noe av det
første gjengen til Lenin satsa på i Sovjet var utbygging av at
transportnett. De satsa på jernbane. (Og det tror jeg ikke var p.g.a. av
forurensinga, men hva som var praktisk mulig). (Russisk infrastruktur er i
dag nesten knust).

Varer og folk skal og må fraktes. Poteter fra potetdistrikta og cd plater
fra platedistrikta. Og malm fra gruvene, tømmer fra skogene, møbler,
madrasser...
Og arbeidskraft...

Å sette seg ned på rompa å si: "Bilismen forurenser, nei til vei" gir lite svar.

Jeg tror det er mer fruktbart å dele "bilismen" i to: A: frakt av mennesker,
og B: Varetransport, frakt av varer.


A: Frakt av mennesker foregår stor sett med privatbil idag (pluss buss, bane
fly og båt). Etter mine tall altså 15-20% av CO2 utslippa. Artikkelen sier
at en bilkø på 150 meter kan byttes i en buss med 35 passasjerer. Vi bør
kreve kraftig utbygging av GRATIS KOLLEKTIVTRANSPORT I ALLE BYER. Dermed
ville folk ønske å sette bilen hjemme. I dag er det stort sett mer praktisk
og billigere å bruke privatbil. Dermed ville vi tatt en stor del av
utslippa. Dette har vært forsøkt i flere byer i England så vidt jeg veit.
Dermed ville det også bli plass til nyttetransporten, varer til butikkene osv.

B: Varetransport. Her har diskusjonen stort sett gått på transportMIDDELET.
"Bilismen forurenser, nei til vei".
Det er dette jeg mener er det største blindsporet. Fordi en masse transport
er totalt unødvendig. Vi frakter tøyruller fra Mo i Rana til Portugal og
ferdigsydde bukser hjem igjen fordi bedriften i Sandnes er lagt ned, vi
kjører en slags iskrem til Italia og en annen hjem fordi iskremprodusenten
skal tjene penger. Vi kjører fisk fra England til Sicilia, og DEN SAMME
FISKE i nye kasser til Tyskland. Treiksing med EUs kvoteregulering? Vi
kjører dass fra Finnland til Porsgrunn.
Dette handler om kapitalisme. Om liberalisme.
Fordi vi har kapitalisme, og kapitalen søker seg dit arbeidskrafta er
billigst til en hver tid og dermed øker transportbehova kunstig. EUs indre
marked er eksempel på dette. Alle offentlige arbeider over en viss størrelse
skal ut på anbud i HELE EØS område. Dermed øker transport"behovene" enormt.
Og en masse transport er bare tull. Samfunnsmessig sett. Det er dette man
bør fokusere på når Porsgrunn porselen blei lagt ned og flytta til Finnland!
For dass må vi ha, og de må fraktes! Men transport er også nødvendig, ikke
glem det!

(Artikkelforfatteren har misforstått hva "just in time" prinsippet
innebærer. "Dette vil føre til flere lastebiler på veiene, siden det blir
kjørt mindre mengder varer på hver trailer". Nei. Bilene blir fylt, men
stresset øker for sjåføren. Bilen får seinere avgang og MÅ være fremme om
morgenen fordi den er blitt lager.)

Og dette er selvfølgelig alle enig i! Flott!

Hilsen Geir Sundet

Sundets TruckStop
http://home.sol.no/~geirs1/


Andre innlegg i serien MIN MENING !

Tilbake til
www.sundet.no