Pressemelding fra "Aksjonen For Velferdstaten"


Plattform for aksjonen finner du her!Seks av de største fagorganisasjonene i offentlig sektor har i dag vedtatt å etablere aksjonen For velferdsstaten for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet, mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme - for en sterk offentlig sektor. Aksjonen skal ha et felles kontor og en daglig leder.

De seks forbundene er Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Norsk Helse- og Sosialforbund, Norsk Kommuneforbund, Norsk Lærerlag, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Tjenestemannslag. Til sammen representerer de nær en halv million medlemmer.

- Vi vil styrke den demokratisk folkevalgte styringen over samfunnets ressurser og motarbeide at avgjørelser og viktige samfunnsoppgaver i økende grad overføres til markedet. Vi vil kjempe for at offentlig sektor tilføres de midler som er nødvendig for at den skal kunne utføre sine pålagte oppgaver. Det er ikke akseptabelt at privat rikdom og offentlig fattigdom utvikles side om side i et samfunn der rikdommen er større enn noen gang, slår de seks forbundslederne fast.

- Gjennom denne historiske alliansen, på tvers av hovedsammenslutningene AF, LO og YS, tar vi det første steget i retning av å reise en bred folkebevegelse for velferdsstaten. Vårt mål er et samfunn som sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle innbyggerne, uavhengig av hvor de bor. Vi inviterer derfor andre organisasjoner til å slutte seg til aksjonen og oppfordrer til etablering av tilsvarende allianser rundt omkring i landets fylker og kommuner, sier de seks forbundslederne.

- Det eksisterer ikke noe folkekrav for privatisering og svekking av offentlig sektor i Norge. Likevel opplever vi at mange politikere gir etter for de mange fremstøtene for å privatisere og undergrave offentlig virksomhet. Det er dette som gjør det nødvendig å organisere en folkelig motmakt, påpeker forbundslederne.

- Vi satser på at informasjon og en mer pågående opptreden skal føre til større og bredere engasjement. Videre håper vi at aksjonen skal medvirke til å få debatten omkring offentlig sektor over i et annet spor, slik at det skal bli klarere hva kampen om velferdsstaten handler om. Mange får merke følgene av unødvendig offentlig byråkrati, at offentlige tjenester blir dårligere og færre, at egenandeler øker og at køene til helse- og omsorgstilbud blir lengre. Disse problemene er det høyst nødvendig å ta tak i, men vi løser dem ikke ved å gjøre velferdsstatens tjenester til en arena for kommersielle interesser, sier forbundslederne.

Andre innlegg i serien MIN MENING !

Tilbake til
www.sundet.no